Đáp án đề số 01+ đề thi số 02-tuyển sinh vào lớp 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Đáp án đề số 01+ đề thi số 02-tuyển sinh vào lớp 10, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 + ĐỀ SỐ 02
A. BÀI GIẢI CHI TIẾT VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01:
BÀI GIẢI CHI TIẾT
ĐIỂM

Bài 1: (2điểm)
a) Thực hiện phép tính:
=
=

=
=
b) Hàm số đồng biến

Bài 2: (2 điểm)
a) Giải phương trình :
Đặt t = x2 ( t ), ta được phương trình :

= 122 –(–25)
= 144 + 25
= 169
(TMĐK), (loại)
Do đó: x2 = 25 .
Tập nghiệm của phương trình :
b) Giải hệ phương trình:

0,25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

Bài 3: PT: (1)
a) Khi m = – 4 ta có phương trình: x2 – 5x – 6 = 0.
Phương trình có a – b + c = 1 – (– 5) + (– 6) = 0 .
b) PT: (1) có hai nghiệm dương phân biệt
(*)

Đặt ta được phương trình ẩn t : 9t2 – 8t – 20 = 0 .
Giải phương trình này ta được: t1 = 2 > 0 (nhận), t2 = (loại)
Vậy: m = 6 ( thỏa mãn *)
Bài 4. (4điểm)
– Vẽ hình 0,5 điểm)
a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp.
Định tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ OBDF.
Ta có: và (tính chất tiếp tuyến)
Tứ giác OBDF có nên nội tiếp được trong một đường tròn.
Tâm I đường tròn ngoại tiếp tứ giác OBDF là trung điểm của OD
b) Tính Cos .
Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác OFA vuông ở F ta được:

Cos FAO =
c) Kẻ OM ( BC ( M ( AD) . Chứng minh
OM // BD ( cùng vuông góc BC) (so le trong)
và (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
Suy ra: .
Vậy tam giác MDO cân ở M. Do đó: MD = MO
Áp dụng hệ quả định lí Ta let vào tam giác ABD có OM // BD ta được:
hay (vì MD = MO)

= 1 +

Do đó: (đpcm)
d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) theo R.
Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác OAM vuông ở O có OF AM ta được:
OF2 = MF. AF hay R2 = MF. MF =
Áp dụng định lí pi ta go cho tam giác MFO vuông tại F ta được:
OM =
OM // BD =
Gọi S là diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) .
S1 là diện tích hình thang OBDM.
S2 là diện tích hình quạt góc ở tâm
Ta có: S = S1 – S2 .
= (đvdt)
(đvdt)
Vậy S = S1 – S2 = = (đvdt)
hết
Lưu ý:Nội dung bài hình có nhiều cách giải .Có thể các em sẽ tìm nhiều cách giải hay hơn.

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ

đ

Hỏi và đáp