Đáp án đề kiểm tra HKII toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Đáp án đề kiểm tra HKII toán 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra học kỳ II-Toán 9
Năm học :2014-2015
Thời gian làm bài :90 phút

Câu 1 :(2Đ) Gỉai các phương trình và hệ phương trình :
1/16×2-14x+3=0 2/x4-()x2+ =0
3/ 4/
Câu 2 :(1.5Đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol
y= và đường thẳng (D) y=(m+2)x-4
1/Với m=1 .Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ rồi tìm giao điểm của chúng bằng phép toán
2/Với m=3 .Viết phương trình đường thẳng song song với (D) và đi qua điểm A (1;3)
Câu 3 :(1.Đ) Gỉai bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình :
Một hình vuông có cạnh lúc đầu là a .Nếu tăng chiều dài 1 cạnh lên 5cm ,cạnh còn lại giảm đi 6cm thì diện tích hình vuông giảm đi 43cm2 .Tính chu vi hình vuông lúc đầu
Câu 4:(2Đ) Cho phương trình mx2+4x-6=0
1/Định m để phương trình đã có có nghiệm
2/Định m để phương trình có một nghiệm duy nhất
3/Định m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn đều kiện :
Câu 5 :(4Đ) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn (ABphương trình có 2 nghiệm phân biệt

2/
Đặt t=x2(t≥0) phương trình đã cho trở thành :

Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt ( nhận ) (nhận)
Với
Với t=1=>x2=
3/ ( ( (
4/ (
Xét phương trình (2): (ĐK:y#5)
(18+(25-11y)(5-y)=9(5-y)( 18+125-25y-55y+11y2=45-9y
(11y2-71y+98=0

=>Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt
(nhận) (nhận )
Với
Với
Vậy hệ phương trình đã cho có 2 nghiệm là:
Câu 2 :Học sinh tự vẽ đồ thị :
2/Với m=1 thì ta có (P) y= và đường thẳng (D) y=3x-4
Phương trình hoành độ của (P) và (D) là :
=3x-4(x2-6x+8=0

=>Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt

Với x=4=>y=8 Với x=2=>y=2
Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (D) là (4;8) và (2;2)
3/Với m=3 ta có (D) y=5x-4
Gọi phương trình đường thẳng cần lập có dạng :y=ax+b ( )
Vì //D=> a=5 => có dạng y=5x+b
Vì đi qua A(1;3) =>tọa độ A thuộc => 3=5.1+b=>b=-2
Vậy phương trình đường thẳng cần lập là y=5x-2
Câu 3 :Diện tích hình vuông lúc đầu là :a2 (cm2) Chiều dài cạnh thứ nhất lúc sau là a+5 (cm)
Chiều dài cạnh thứ hai lúc sau là a-6(cm)
Diện tích hình chữ nhật lúc sau là :(a+5)(a-6)
Theo đề bài ta có :(a+5)(a-6)=a2-43
(a2-6a+5a-30=a2-43 (a=13cm >0 (nhận )
=>Chu vi hình

Hỏi và đáp