ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ 2
I / PHẦN TRẮC NGHIỆM :
Câu
1
2
3
4

Đáp án
A,B
D
A
C

II /PHẦN TỰ LUẬN :
BÀI 1 : ( 1,0 điểm )
Giải phương trình : x4 – 7×2 – 18 = 0
Đặt t = x2 0 ( 0,25 điểm )
ta được : t2 –7 t – 18 = 0 ( 0,25 điểm )
Giải được t1 = 9 ( nhận ); t2 = –2 ( loại ) ( 0,25 điểm )
Vì t = 9 x2 = 9 x1= 3 ; x1= –3 ( 0,25 điểm )
BÀI 2 : ( 2,5 điểm )
TXĐ ( 0,25 điểm )
Bảng giá trị ( 0,5 điểm )
Vẽ đồ thị : ( 0,75 điểm )
Phương trình hoành độ giao điểm là : x2 + x –2 = 0 ( 0,5 điểm )
Vì a + b + c = 0 nên :
x1=1y1=1 ( 0,25 điểm )
x2 = -2 y2=4 ( 0,25 điểm )
Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (d) là ( 1 ; 1 ) và
( -2 ; 4 )
BÀI 3 : ( 2,5 điểm )
x2 + 3x + m –1 = 0 ( 1 )
1 /
( 0,25 điểm)
Để phương trình ( 1 ) có nghiệm thì ( 0,25 điểm)
( 0,5 điểm)
2 / a / (0,25 điểm)
b / (0,25 điểm)
3 /

( nhận ) ( 1,0 điểm)
BÀI 4 : ( 2,0 điểm )
Gọi x (km/h) là vận tốc xe của người thứ nhất ( x > 10 )
Vận tốc xe của người thứ hai là : x + 10 ( km/h ) (0,5điểm)
Thời gian người thứ nhất đi là : ( h )
Thời gian người thứ hai đi là : ( h )
Theo đề bài ta có phương trình :
x2 + 10x – 3000 = 0 (0,5 điểm)
Giải được x1 = 50 ( nhận ) ; x2 = -60 ( loại ) (0,5 điểm)
Vậy vận tốc xe của người thứ nhất là : 50km/h (0,25 điểm)
vận tốc xe của người thứ nhất là : 50+10=60km/h (0,25 điểm)

Hỏi và đáp