dang toán nâng cao 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về dang toán nâng cao 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT CHƯPRÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Trường: THCS Ngô Quyền Năm học 2012 – 2013
Họ và tên: …………………. Môn: Toán 7
Lớp:……… Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Lời phê của giáo viên

Bài 1: Cho bảng sau:
Gía trị (x)
17
18
19
20
21
22
24
26
28
31
32

Tần số (n)
3
5
4
2
3
2
3
3
1
2
1
N =29

a) Tìm mốt của dấu hiệu (1đ)
b) Tính số trung bình cộng (1đ).
Bài 2: Tính
a) 23xy – 20xy (1đ).
b) 5xy2 + 6xy2 (1đ).
Bài 3: a) (1,5đ). Tính f(x) + g(x) với:
f(x) = x5 – 3x + x3 – x2- 2x + 5
g(x) = x2 – 3x + 1 + x2 – x4 + x5
b) (1,5đ). Tính f(x) – g(x) với:
f(x) = x7 – 3×2 – x5 + x4 – x2 + 2x – 7
g(x) = x -2×2 + x4 – x5 – x7 – 4×2 -1
Thu gọn, sắp xếp:
f(x) = x7 – x5 + x4 – 4×2 + 2x – 7
g(x) = -x7 – x5 + x4 – 6×2 + x – 1

Bài 4: Cho hình vẽ:

a) Chứng minh: (1đ).
b) Cho = 400. Tính (2đ)

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHƯPRÔNG
Trường: THCS Ngô Quyền
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK II – Năm học 2012 – 2013
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
Bài
câu
Đáp án
Điểm

1
a
M0 = 18
1

b
= = 21,93
1

2
a
23xy – 20xy = 3xy
1

b
5xy2 + 6xy2 = 11xy2
1

3
a
Thu gọn, sắp xếp: f(x) = x5 + x3 – x2 – 5x + 5
g(x) = x5 – x4 + 2×2 – 3x + 1
f(x) + g(x) = 2×5 – x4 + x3 + x2 – 8x +6
1,5

b
Thu gọn, sắp xếp:
f(x) = x7 – x5 + x4 – 4×2 + 2x – 7
g(x) = -x7 – x5 + x4 – 6×2 + x – 1
f(x) – g(x) = 2×7 + 2×2 + x – 6
1,5

4
a
xét tam giác ABC, các đường cao AD, BE cắt nhau tại I nên I là trực tâm của tam giác.
Vậy .
1

b
Tam giác BEC vuông:
= 900 – = 900 – 400 = 500
Tam giác BID vuông:
= 900 – = 900 – 500 = 400
= 1800 – = 1800 – 400 = 1400
2

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHƯPRÔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Trường: THCS Ngô Quyền Năm học 2012 – 2013
Họ và tên: …………………. Môn: Toán 8
Lớp:……… Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Điểm
Lời phê của giáo viên

Bài 1: Giải phương trình:
a) x – 7 = 0 (1đ)
b) (1đ)
Bài 2: Giải bất phương trình:
a) 2x – 5 > 9 (1đ)
b) (1đ)
Bài 3: (2đ) Tổng của hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó.

Bài 4: (2,5đ).Cho hình thang ABCD , AB // CD có AB = 12 cm, CD = 27 cm và
= .
a/ Chứng minh ( ACD ∽ ( BAC.
b/ Tính độ dài đường chéo AC.
Bài 5: ( 1,5 đ ). Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài trung đoạn bằng 20cm, đáy hình vuông ABCD cạnh 30cm. Tính diện tính toàn phần.

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN CHƯPRÔNG
Trường: THCS Ngô Quyền
ĐÁP ÁN ĐỀ THI

Hỏi và đáp