Dai So HK I lop 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Dai So HK I lop 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 1 – Tiết 1 CHƯƠNG I: SỐ HỮU TỶ – SỐ THỰC
NS:11/8/2010
ND:16/8/2010 $1 – TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ

I. Mục tiêu:
Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên truc số và so sánh số hữu tỉ.
Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp N
Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh hai số hữu tỉ.
II.Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ ghi sơ đồ quan hệ giữa ba tập hợp N, Z,Q và các bài tập, thước thẳng có chia khoảng.
HS:Oân tập kiến thức: Phân số bằng nhau, tính chất cơ bản phân số; Quy đồng mẫu các phân số, so sánh số nguyên, so sánh phân số,biểu diễn số nguyên trên trục số và thước thẳng có chia khoảng.
III.Tiến trình dạy học:
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

15
Phút
Hoạt động1: số hữu tỉ
-GV: Giả sử có 3 ; -0,5 ; 0 ; ; 2
-GV? Hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó
GV? Ngoài 3 phân số bằng nó, còn viết đựơc nữa không ?

-GV? Qua các ví dụ trên,mỗi số có thể có bao nhiêu phân số bằng nó?
-GV!Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó gọi là số hữu tỉ- Ký hiệu là Q.
GV? Vậy số hữu tỉ là số như thế nào?

-GV! Chốt lại vấn đề trả lời của học sinh và cho ghi vở,yêu cầu học sinh làm (?1)

-GV? Các số 0 ; 6 ; -1,25 ; 1có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?
-GV: Yêu cầu học sinh làm (?2)
-GV? Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không? Vì sao?
-GV? Số tự nhiên n có phải là số hữu tỉ không ? vì sao?
-GV? Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp N, Z, Q?
-GV!Cho học sinh làm bài tập 1(Sgk) và theo dõi lời giải,nhận xét ,từ đó chuyển ý sang mục 2)

-HS: Theo dõi và suy nghĩ độc lập, trả lời:
3 = …. ;
– 0,5 =
0 = ;

-HS: Mỗi số có thể viét thành vô số phân số bằng nó.

-HS: Số hữu tỉ là số viết ở dạng phân số
với a,b b
-HS: Lên bảng ghi kết quả (?1):
0,6= ; – 1,25 =
-HS: Các số 0,6; -1,25 ; 1là các số hữu tỉ ( Vì theo định nghĩa)
-HS: Làm (?2) có kêt quả:
Với athì a =
-HS: Với n thì n =
-HS: Nhận xét Nvà Z

-HS: Làm bài tập 1(Sgk) có kêt quả:
-3-3; -3;

8
Phút
Hoạt động 2: Biểu diễn số Q trên trục số
-GV! Vẽ trục số, cho học sinh biểu diễn các số nguyên -2 ; -1 ; 2 trê trục số.
-GV: tương tự như số nguyên ta có thể biểu diễn mọi số hữu tỉ trên trục số, hướng dẫn học sinh biểu diễn trên trục số.
-GV? Yêu cầu học sinh cho vài ví dụ và biểu diễn các số đó trên trục số.
-GV: Cho 2 học sinh làm bài tập 2 (Sgk), cả lớp theo dõi, nêu nhận xét lời giải.

-HS: Lên bảng điền các giá trị trên trục số:

-HS: Ghi: “Chia đoạn đơn vị 4 phần đều nhau. Lấy về bên phải điểm O một đoạn bằng 5 đơn vị mới ta biểu diễn được 5/4 trên trục số đó”

-HS: Hai học sinh lên bảng giải bài tập 2 (Sgk), mỗi học sinh nhận xét một phần (cả lớp cùng giải)

12
Phút
Hoạt động3: So sánh hai số hữu tỉ
-GV: Yêu cầu học sinh làm (?4), so sánh phân số và

-GV? Muốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.