dai so 9(2012-2013) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về dai so 9(2012-2013), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chương I: căn bậc hai. Căn bậc ba
Ngày giảng: ……………

Tiết 1
Căn bậc hai.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Nắm được định nghĩa CBH, CBH số học của một số không âm.
2. Kĩ năng:
Biết tìm căn bậc hai của một số không âm
3. Thái độ:
Có thai độ nghiêm túc ,trung thực trong học tập
II. Chuẩn bị:
1. Thầy:
Giáo án, bảng phụ, phiếu HT.
2. Trò:
Chuẩn bị bài ở nhà, ôn lại ĐN căn bậc hai, mang máy tính..
III. Tiến trình tổ chức dạy học:
1. Tổ chức: 9B: 9C:
2. Kiểm tra:
Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
3. Nội dung bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt

GV: Cho HS nhắc lại các k/n đã học.
GV: Cho HS làm phần ?1.

GV: Nêu: Các số gọi là các CBH số học của 9; ; 0,25 và 2.
CBH số học của số a không âm là gì? HS: Nêu định nghĩa như sgk/4
HS: Nêu chú ý
GV: Nhấn mạnh chú ý, cách đọc tắt CBH số học.
GV: Hai k/n: CBH và CBHSH có gì khác nhau ?
GV: Yêu cầu HS làm ?2.
HS: Trả lời và làm nhanh ?2.
CBH của 49 là =7 vì 70 và
72 = 49
GV:Nêu chú ý: Phép toán tìm CBHSH của một số không âm được gọi là phép khai phương.
Để khai phương ta có thể dùng bảng số hoặc máy tính.
Khi biết được CBHSH của một số, ta có thể tìm được CBH của số đó.
GV: Phát phiếu học tập cho các nhóm làm ?3
HS: áp dụng làm phần ?3 vào phiếu nhóm..
HS: Lên bảng trình bày
HS: Thảo luận, nhận xét
GV: HD: CBH của 64 là 8 và -8.
GV: Hướng dẫn HS Thảo luận, nhận xét
GV: Cho HS làm bài tập 6 – trang 4 SBT
HS: Làm bài tập 6 SBT trang 4

1. Căn bậc hai số học.
?1: Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
Căn bậc hai của là và
Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5
Căn bậc hai của 22 là và

+ Định nghĩa (sgk/4)
+ Chú ý: Với a 0, ta viết:
x = .

(2(sgk)
a) vì và 72 = 49
b) vì và 82 = 64
c) vì và 92 = 81
d) vì và 1,12 = 1,21

(3 ( sgk)
a) Có .
Do đó 64 có căn bậc hai là 8 và – 8
b)
Do đó 81 có căn bậc hai là 9 và – 9
c)
Do đó 1,21 có căn bậc hai là 1,1 và – 1,1

4. Củng cố.
GV: Cho HS nhắc lại: Định nghĩa CBH số học của số a không âm.
Cho HS trả lời câu hỏi phần đầu bài học: Phép toán ngược của phép
bình phương là gì?.
GV: Lưu ý: Cách ghi ký hiệu và tìm CBH của một số..
GV: Hướng dẫn HS làm các bài tập 1, 2 trang 6 – SGK
5. Hướng dẫn về nhà.
* Học lý thuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.