Dai so 8 Tiet 21(THI)08-09 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Dai so 8 Tiet 21(THI)08-09, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS hợp thành
Đề kiểm tra 1 tiết
Môn: Đại số – Tiết 22 – Lớp 7……., Thời gian: 45 phút
Ngày …..tháng ….. năm 2008

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………………

Điểm Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I. Trắc nghiệp khách quan:
Khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời Đúng
Câu 1: Trong các phân số sau phân số nào biểu diễn số hữu tỉ
A.
B.
C.
D.

Câu 2: Tích của hai số hữu tỉ và
A.
B.
C.

Hỏi và đáp