Đại Số 8 – Ôn tập chương III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Đại Số 8 – Ôn tập chương III, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ÔN TẬP CHƯƠNG III
138. Giải các phương trình:
a) x1 – x3 – x2 + 2x – 2 = 0
b) 2×3 – x2 – 8x + 4 = 0

139. Giải các phương trình : 6×4 + x2 – 15 = 0
140. Giải các phương trình:

141. a) Giải phương trình :

b) Với giá trị nào của a thì phương trình sau có nghiệm duy nhất:

142. Giải và biện luận phương trình : a là tham số
143. Chứng tỏ phương trình sau luôn có nghiệm:

với a, b là các tham số thực, khác 0.
144. Tìm các giá trị nguyên của x, y thoả mãn phương trình:
(x + y)2 + x + 4y = 0
145. Giải và biện luận phương trình :
(Đề thi Học sinh giỏi toán toàn quốc năm học 1974 – 1975)
146. Trò chơi:
Một cổ bài có 30 quân, mỗi quân bài có một mặt tô màu đỏ, một mặt tô màu xanh. Mỗi “nước” đi, bạn phải lật 17 quân cờ từ mặt nọ sang mặt kia (xanh sang đỏ – đỏ sang xanh)
Hiện trên mặt bàn các quân cờ được xếp thành hàng, có 8 quân có mặt xanh quay lên trên. Hỏi:
Bạn phải đi bao nhiêu “nước” để tất cả 30 quân cờ quay mặt màu đỏ lên trên ?
Bạn phải đi bao nhiêu “nước” để tất cả 30 quân cờ quay mặt màu xanh lên trên?
147. Cho phương trình :
a) Giải phương trình (1)
b) Nhận xét về cách giải sau đây: “Chứng minh phương trình (1) vô nghiệm”
Thật vậy, giả sử phương trình (1) có một nghiệm x = a. Theo định nghĩa, ta thế x = a vào (1) và có đẳng thức đúng

Hỏi và đáp