ĐẠI SỐ 7- TIẾT 31- MA TRẬN- ĐÁP ÁN CHUAN- TX PHÚ THỌ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về ĐẠI SỐ 7- TIẾT 31- MA TRẬN- ĐÁP ÁN CHUAN- TX PHÚ THỌ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐẠI SỐ 7 – BÀI KIỂM TRA SỐ 2
TIẾT 31: KIỂM TRA VIẾT

A – MA TRẬN

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Đại lượng tỉ lệ thuận
Nhận biết hai đại lượng đại lượng tỉ lệ thuận.
Hiểu được mối quan hệ giữa hai đại lượng tỉ lệ thuận

Vận dụng kết hợp các định nghĩa để tìm mối quan hệ giữa các đại lượng.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
1
10%
3
2
20%

Đại lượng tỉ lệ nghịch
Nhận biết hai đại lượng đại lượng tỉ lệ nghịch.

Vận dụng được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch để giải toán.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
3 điểm
30%

3
4 điểm
40%

Hàm số
Nắm được khái niệm hàm số, tính chất hàm số và tính giá trị của hàm số.
Tính được giá trị của hàm số ở mức độ đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1 điểm
10%

1
3 điểm
30%

3
4 điểm
40%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5
2,5
25%

2
3,5
35%

1
3
30%

1
1
10%
9
10
100%

TIẾT 31: – BÀI KIỂM TRA SỐ 2
ĐỀ SỐ 1
I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1 : Nếu y = k.x với k0 thì:

A. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
B. x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k

C. y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k
D. x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k

Câu 2 : Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Khi x = 3 thì y = 15 vậy khi x = 5 thì y bằng :
A. 3
B.
C. 45
D. 25

Câu 3: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a (a0) thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:
A.
B. a
C. – a
D.

Câu 4 : Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là a = 5. Khi x = 2 thì y bằng :
A. 10
B.
C.
D. 2

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = x + 1 . Ta có f(3) bằng :
A. 3
B.
C.
D. 4

Câu 6 : Hàm hằng là hàm số mà khi biến số thay đổi thì hàm số :

A. Tăng
B. Giảm
C. Không thay đổi
D. Thay đổi

II – TỰ LUẬN (7điểm).
Câu 7 (3 điểm): Cho hàm số y = f(x) = 2x – .
7a) Tính f(0) ; f(1).
7b) Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:
x
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

f(x)

Câu 8 (2 điểm):
Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày .
Hỏi 45 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)
Câu 9 (1 điểm):
Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 2 và z tỉ lệ nghịch với y theo
hệ số tỉ lệ là 3.
Hỏi z tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch với x và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

C – ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM

I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm

Hỏi và đáp