Dai so 7 (2016-2017) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Dai so 7 (2016-2017), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Hồng Thủy
Lớp ……..

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II
Môn :Hình học – lớp7
Thời gian :45 phút(Không kể thời gia phát đề)
Đề ra:
Bài 1: (2điểm)
Cho bảng dữ liệu sau;

có:

là:

1.

A.
TAM GIÁC CÂN

2.
AB = AC ;
B.
TAM GIÁC VUÔNG

3.

C.
TAM GIÁC VUÔNG CÂN

4.

D.
TAM GIÁC ĐỀU

Hãy ghép số và chữ tương ứng để được câu trả lời đúng bằng cách điền và chỗ trống(……) chữ cái thích hợp:
1- ……….; 2- …………; 3 – ……….; 4- …………
Bài 2: (2điểm)
Tam giác có độ dài ba cạnh là 24 cm; 18 cm; 30cm có phải là tam giác vuông không? Vì sao?
Bài 3: (6 điểm)
Cho góc nhọn gọi Ot là tia phân giác của lấy điểm MOt. Kẻ MAOx tại A, kẻ MB Oy tại B.
Chứng minh:MA =MB.
Đường thẳng BM cắt tia Ox tại D và đường thẳng AM cắt tia Oy tại E.
Chứng minh: MD = ME.
Chứng minh: OM DE.
Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài
BÀI GIẢI
BIỂU ĐIỂM

Bài 1:
1 – C ; 2 – A; 3 – D ; 4 – B
Mỗi câu đúng 0.5 điểm.

Bài 2
Ta có: 302 = 900
242 +182 = 576 + 324 = 900
Suy ra: 302 = 242 +182
Vậy tam giác đã cho là tam giác vuông

0,5 đ
1.0 đ
0.5 đ

Bài 3

1-Học sinh chứng minh được OAM = OBM (cạnh huyền- góc nhọn)
MA =MB.
2- a. Học sinh chứng minh được: DAM = EBM ( g-c –g)
MD = ME.
b. Học sinh chứng minh được: OA = OE
HOD = HOE ( c-g-c)


OM DE.
Vẽhình+ GT-KL
0.5 đ

1.5 đ
0.5 đ
1.5 đ
0.5 đ
0.25đ

0.5 đ

0.25đ
0.5 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.