dại số 6 mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về dại số 6 mới, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nam Đà KIỂM TRA CHƯƠNG II
HS: ……………………………. Môn: Đại số
Lớp 6 D … (Thời gian: 45’ không kể thời gian giao đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ BÀI:
A: Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
Câu 1: (2 điểm) điền dấu (x) vào ô thích hợp:

STT
Câu
Đúng
Sai

1
Tổng hai số nguyên âm là một số nguyên dương

2
Lũy thừa bậc chẵn của số nguyên âm là một số nguyên dương

3
Hai số nguyên đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau

4
Tích hai số nguyên âm là một số nguyên âm

Câu 2: (1 điểm) Điền kết quả đúng vào ô trống.
a. Số đối của -9 là … b. Số đối của 0 là …… c. = …… d. = …..
Câu 3: (1 điểm)
3.1/ Chọn câu trả lời đúng: + (-15) =
a. – 44 b. – 14 c. 14 d. 44
3.2/ Chọn câu tả lời đúng:
a. (- 51) + 50 >- 1 b. (- 51) + 50 < -1
c. (- 51) + 50 1
B. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a/ (- 25) + (- 32) = b/ 35 + (- 22) =
c/ 237.(–26) + 26 . 137 = d/ 6 . ( – 25).( – 23) =
Câu 2: (2 điểm) Tìm số nguyên X biết:
a. 2.x – (- 19) = 15 b. 3 = 18
Câu 3: (2 điểm)
Tính tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.
Tính tích của các số nguyên x thỏa mãn điều kiện: – 3 ≤ x ≤ 3
BÀI LÀM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp