đại dố 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về đại dố 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐẠI SỐ 7- CHƯƠNG I
I. Mục tiêu:
Về kiến thức:

Về kĩ năng:

II. Ma trận đề:
Nội dung chính
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tổng

Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
III. Nội dung đề:
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 ĐIỂM)
Mỗi câu hỏi dưới đây có kèm câu trả lời a,b,c,d,hãy khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tính
a. b. c. 1
Câu 2: Giá trị tuyệt đối của -5 là:
a. 5 b.-5 c. Tất cả đều sai
Câu 3: 32.37=
a. 314 b. 39 c. 99
Câu 4 25.55 =
a. 510 b.1025 c. Tất cả đều sai
Câu 5: Trong hai số 2600 và 3400 số nào lớn hơn.
a.2600 b. 3400 c.Bằng nhau
Câu 6:
a. -7 b. 49 c. 7
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)
Câu 1 :Thực hiện tính:
a. b.

Câu 2 : tìm x biết :
a) b) 96 -2x = 100

Câu 3 : Số học sinh 3 lớp 6A,6B,6C tỉ lệ với 9;10;8. Biết học sinh lớp 6A ít hơn lớp 6B là 5 em. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Câu 4 : Rút gọn biểu thức:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.