DAI 9- KI I, II. HINH 9- KI I, II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về DAI 9- KI I, II. HINH 9- KI I, II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Soạn: 10/11/2010
Giảng:
Tiết 25: §3 – ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ( 0)

A. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Yêu cầu HS hiểu được đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
– Kĩ năng : Yêu cầu HS biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thị.
– Thái độ : Rèn tính cẩn thận, rõ ràng.
B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:
– Giáo viên : Bảng phụ vẽ sẵn H7, Thước thẳng, ê ke.
– Học sinh : Thước kẻ, ê ke.
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức: 9A…………………………………………………………
9B…………………………………………………………
9C………………………………………………………..
2. Kiểm tra:
– Thế nào là đồ thị của hàm số y = f(x) ? Đồ thị của hàm số y = ax (a ( 0) là gì ? Nêu cách vẽ đồ thị y = ax.
– GV nhận xét, cho điểm.

– HS khác ở dưới nhận xét.

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
– GV ĐVĐ vào bài:
– Đưa ?1 lên bảng phụ.

– Em có nhận xét gì về vị trí các điểm A, B, C. Tại sao ?
– Có nhận xét gì về các vị trí A` , B` , C`? Chứng minh nhận xét đó.
– GV rút ra nhận xét: Nếu A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng (d) thì A`, B`, C` cùng nằm trên 1 đường thẳng (d`) // (d).

– Yêu cầu HS làm ?2.
– Cả lớp điền bút chì vào SGK.
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax + b (a ( 0)
– HS làm ?1 vào vở.
– Một HS lên bảng xác định điểm.

– HS nhận xét: 3 điểm A, B, C thẳng hàng vì A, B, C có toạ độ thoả mãn y=2x nên A, B, C cùng nằm trên đồ thị hàm số y = 2x, hay cùng nằm trên 1 đường thẳng.

– A`, B` , C` thẳng hàng
CM: vì AA`BB` là hình bình hành
( A`B` // AB
tương tự ( B`C` // BC, Có A, B, C thẳng hàng ( A` , B` , C` thẳng hàng theo tiên đề ơclít.

– Hai HS lên bảng điền.

x
– 4 -3 -2 -1 – 0,5 0 0,5 1 2 3 4

y = 2x
– 8 – 6 – 4 – 2 – 1 0 1 2 4 6 8

y = x + 3
– 5 – 3 – 1 1 2 3 4 5 7 9 11

GV: Với cùng một giá trị của biến x, giá trị tương ứng của hàm số y = 2x và y = 2x + 3 quan hệ như thế nào ?
– Đồ thị của hàm số y = 2x là đường như thế nào ?
– Đường thẳng y = 2x + 3 là đường như thế nào ?
– GV đưa H7 SGK lên bảng phụ.
– GV giới thiệu TQ SGK,
*GV nêu chú ý:

– Cùng giá trị x, giá trị tương ứng của y= 2x +3 lớn hơn giá trị tương ứng y= 2x là 3 đơn vị.
– Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc toạ độ (0; 0) và
A(1; 2).
– y = 2x + 3 là đường thẳng // y = 2x.
– Một HS đọc TQ SGK.

*Chú ý:
Đồ thị hàm số y = ax + b (a ( 0), còn gọi là đường thẳng y = ax + b, b là tung độ gốc của đường thẳng.

GV: Khi b = 0 thì hàm số có dạng
y = ax (a ( 0). Muốn vẽ đồ thị hàm số này làm thế nào ?
– Vẽ y = – 2x.
– Khi b ( 0 vẽ như thế nào ?
– Đồ thị y = ax + b là một đường thẳng cắt trục tung tại b.

– GV: Trong thực hành thường xác định hai điểm là giao của đồ thị với 2 trục toạ độ.
– Làm thế nào để xác định hai điểm này?

– Yêu cầu

Hỏi và đáp