DAI 8 TIET 23-24 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về DAI 8 TIET 23-24, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:18/11 /2012 Ngày giảng:19/11/2012

Tiết 23
rút gọn phân thức

I. Mục tiêu
– HS nắm được phương pháp rút gọn phân thức
– Vận dụng để rút gọn phân thức

II. Chuẩn bị
a. GV: Bảng phụ, thước.
b. HS : Thước
Ôn tính chất cơ bản của phân thức đại số, quy tắc đổi dấu .

III. Tiến trình dạy học
Tổ chức.
Sĩ số 8A1:…./19 8A2:……../19
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

2: Kiểm tra bài cũ (5 phút)

GV: 1. Nêu t/c cơ bản của phân thức, cho ví dụ?
2. Chữa BT 5/38 sgk

* Phân thức A trong đẳng thức là :
A. x-1 ; B. 1 ; C. x2+1 ; D. Cả A,B,C đều sai

GV: Rút gọn phân thức có giống rút gọn phân số không?
1HS lên bảng thực hiện

GV gọi HS nhận xét và cho điểm

HS : Đáp án B

3: Bài mới (35 phút)

GV: Nghiên cứu ?1 trên bảng phụ

+ Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu?
+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung?
+ Nhận xét phân thức

Cách làm trên gọi là rút gọn phân thức
?1 Cho phân thức
HS: a) Nhân tử chung : 2×2 b)
HS: kết quả bằng nhau nhưng
rút gọn hơn

GV: Nghiên cứu ?2 trên bảng phụ

+ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi tìm nhân tử chung?
Chia cả tử và mẫu của

GV: qua câu hỏi trên, rút ra các bước rút gọn phân thức?
Chốt lại phương pháp rút gọn phân thức.

GV: Vận dụng rút gọn
làm theo nhóm
+ Cho biết kết quả của từng nhóm
GV gọi HS nhận xét, chốt phương pháp

– Nhận xét: sgk/39

?2 cho phân thức

HS :
B1: Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.
B2. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

HS hoạt động nhóm
HS : đưa ra kết quả của nhóm

Ví dụ 1: Rút gọn

GV trình bày lời giải ?3
(2 HS lên bảng)

+Đưa ra đáp án sau đó chữa bài tập của HS
Cho HS làm ví dụ 2. sau đó rút ra chú ý

GV: Các nhóm làm ?4?

Gọi các nhóm đưa ra kết quả. Sau đó để các nhóm kiểm tra chéo lẫn nhau
HS trình bày ở phần ghi bảng
?3 Rút gọn Ví dụ 2: Rút gọn

Rút ra phần chú ý: Đôi khi phải đổi dấu mới xuất hiện nhân tử chung
HS hoạt động nhóm
?4 Rút gọn
HS đưa ra kết quả và kiểm tra

HS đưa ra kết quả và kiểm tra

4: Củng cố (4 phút)

GV: Giải BT 8/40 sgk
Chữa và lưu ý lỗi sai ở bài 8/40
GV: Nhắc lại phương pháp rút gọn phân số?
HS: a. Đ c. S
b. S d. Đ

5. HDVN(1 phút)
– Học phương pháp rút gọn phân thức
– BTVN: 9,10 /40 sgk.

* Bài 9 : Đổi dấu 2 – x =- (x-2) hoặc đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.