Dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Dai 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 24/12/2011
Ngày giảng Lớp 8A: 26/12/2011 – Lớp 8B: 27/12/2011

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tiết 41: MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
+ Nhận biết được PT, hiểu được nghiệm của phương trình.
+ Hiểu được khái niệm về hai phương trình tương đương.
2. Kĩ năng:
+ Biết giải PT là tìm tập nghiệm của nó.
+ Chỉ ra được 2 PT cho trước là tương đương trong trường hợp đơn giản.
3. Thái độ:
+ Hăng hái xây dựng bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
– Thầy: sgk
– Trò : sgk
III. PHƯƠ NG PHÁP:
– Dạy học tích cực và học hợp tác.
IV. TỔ CHỨC GIỜ HỌC:
Mở bài: (3 phút)
Mục tiêu: Đặt vấn đề.
Cách tiến hành:
– GV giới thiệu qua nội dung của chương:
+ Khái niệm chung về PT.
+ PT bậc nhất 1 ẩn và 1 số dạng PT khác.
+ Giải bài toán bằng cách lập PT.
Hoạt động 1: Tìm hiểu phương trình một ẩn. (15 phút)
Mục tiêu: HS nắm được dạng phương trình một ẩn
Đồ dùng dạy học:
Cách tiến hành:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG

– GV viết BT tìm x biết :
2x + 5 = 3(x – 1) + 2 sau đó giới thiệu:
Hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 là một phương trinh với ẩn số x.
Vế trái của phương trình là 2x + 5
Vế phải của phương trình là 3(x – 1) + 2
– GV: hai vế của phương trình có cùng biến x đó là PT một ẩn.
– Em hiểu phương trình ẩn x là gì?
– GV: chốt lại dạng TQ.
– GV: Cho HS làm cho ví dụ về:
a) Phương trình ẩn y
b) Phương trình ẩn u
– GV cho HS làm
– GV cho HS làm
* GV: Trở lại bài tập của bạn đọc làm
x2 = 1 x2 = (1)2 x = 1; x =-1
Vậy x2 = 1 có 2 nghiệm là: 1 và -1
-GV: Nếu ta có phương trình x2 = – 1 kết quả này đúng hay sai?
Sai vì không có số nào bình phương lên là 1 số âm.
-Vậy x2 = – 1 vô nghiệm.
+ Từ đó em có nhận xét gì về số nghiệm của các phương trình?
– GV nêu nội dung chú ý .
1. Phương trình một ẩn
Bài toán:
Tìm x, biết: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2
* Hệ thức 2x + 5 = 3(x – 1) + 2 là một phương trình với ẩn số x (hay ẩn x).

* Phương trình ẩn x có dạng: A(x) = B(x)
Trong đó: A(x) vế trái
B(x) vế phải
Ví dụ:
2x + 6 = x là phương trình ẩn x.
2u – 5 = 3 – 4u là phương trình ẩn u

+ Khi x = 6 giá trị 2 vế của PT bằng nhau.
Ta nói x = 6 thỏa mãn PT, gọi x = 6 là nghiệm của PT đã cho.

Phương trình: 2(x + 2) – 7 = 3 – x
a) x = – 2 không thoả mãn phương trình
b) x = 2 là nghiệm của phương trình.

* Chú ý : SGK/tr.5,6.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước giải phương trình (10 phút):
Mục tiêu: HS nắm được các bước giải phương trình
Đồ dùng dạy học:
Cách tiến hành:

– GV: Việc tìm ra nghiệm của PT (giá trị của ẩn) gọi là GPT (Tìm ra tập hợp nghiệm)
+ Tập hợp tất cả các nghiệm của 1 phương trình gọi là tập nghiệm của PT đó. Kí hiệu: S
+ GV cho HS làm .
+ Cách viết sau đúng hay sai ?
a) PT x2 = 1 có S =  ;
b) PT x + 2 = 2 + x có S = R
2. Giải phương trình
– HS ghi bài.

a) PT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.