DAI 8- KI II-2013 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về DAI 8- KI II-2013, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn:1/1/2013

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
Tiết 41 : Mở đầu về phương trình

I. Mục tiêu
– Kiến thức: – HS hiểu khái niệm phương trình và thuật ngữ ” Vế trái, vế phải, nghiệm của phương trình , tập hợp nghiệm của phương trình. Hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết khác để diễn đạt bài giải phương trình sau này.
+ Hiểu được khái niệm giải phương trình, bước đầu làm quen và biết cách sử dụng qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân
– Kỹ năng: trình bày biến đổi.
– Thái độ: Tư duy lô gíc
II. Chuẩn bị :
– GV: Bảng phụ ;
– HS: Bảng nhóm
III. Tiến trình bài dạy:
Hoạt động của GV + HS
Nội dung

Hoạt động 1: Đặt vấn đề và giới thiệu nội dung chương 

-GV giới thiệu qua nội dung của chương:
+ Khái niệm chung về PT .
+ PT bậc nhất 1 ẩn và 1 số dạng PT khác .
+ Giải bài toán bằng cách lập PT
HS nghe GV trình bày , mở phần mục lục SGK/134 để theo dõi .

Hoạt động 2 : Phương trình một ẩn

GV viết BT tìm x biết 2x + 5 = 3(x-1)+2 sau đó giới thiệu: Hệ thức 2x +5=3(x-1) + 2
là một phương trinh với ẩn số x.
Vế trái của phương trình là 2x+5
Vế phải của phương trình là 3(x-1)+2
– GV: hai vế của phương trình có cùng biến x đó là PT một ẩn .
– Em hiểu phương trình ẩn x là gì?
– GV: chốt lại dạng TQ .
– GV: Cho HS làm cho ví dụ về:
a) Phương trình ẩn y
b) Phương trình ẩn u
– GV cho HS làm
+ khi x=6 giá trị 2 vế của PT bằng nhau .
Ta nói x=6 thỏa mãn PT, gọi x=6 là nghiệm
của PT đã cho .
– GV cho HS làm
Cho phương trình: 2(x + 2) – 7 = 3 -x
x = – 2 có thoả mãn phương trình
không?

1. Phương trình một ẩn

* Phương trình ẩn x có dạng: A(x) = B(x)
Trong đó: A(x) vế trái
B(x) vế phải

tại sao?
b) x = 2 có là nghiệm của phương trình không? tại sao?
* GV: Trở lại bài tập của bạn đọc làm
x2 = 1 x2 = (1)2 x = 1; x =-1
Vậy x2 = 1 có 2 nghiệm là: 1 và -1
-GV: Nếu ta có phương trình x2 = – 1 kết quả này đúng hay sai?
Sai vì không có số nào bình phương lên là 1 số âm.
-Vậy x2 = – 1 vô nghiệm.
+ Từ đó em có nhận xét gì về số nghiệm của các phương trình?
– GV nêu nội dung chú ý .
Phương trình: 2(x + 2) – 7 = 3 – x
a) x = – 2 không thoả mãn phương trình
b) x = 2 là nghiệm của phương trình.

* Chú ý:
– Hệ thức x = m ( với m là 1 số nào đó) cũng là 1 phương trình và phươ

Hỏi và đáp