Dai 7 Kiem tra 15 T66 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Dai 7 Kiem tra 15 T66, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 7C
Họ tên: ……………….……………………….
Ngày tháng năm 2009
Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 15 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (3 điểm)
Cho hai đa thức: f(x) = 3×5 – 2×4 + 4×3 – x2 + 5x + 1
g(x) = 2×4 – 4×3 – x2 + 3x – 1
1. Tổng f(x) + g(x) là:
A. 3×5 + 4×4 + 2×2 + 8x B. 3×5 + 8x – 2
C. 3×5 – 2×2 + 8x D. Một kết quả khác
2. Hiệu f(x) – g(x) là:
A. 3×5 – 4×4 + 8×3 + 2x + 2 B. 3×5 + 2x + 2
C. 3×5 – 4×4 + 8×3 D. Một kết quả khác
3. Hiệu g(x) – f(x) là:
A. -3×5 – 2x B. -3×5 + 4×4 – 8×3 – 2x – 2
C. 3×5 + 2x D. Một kết quả khác
4. Giá trị của f(x) tại x = 1 là:
A. 0 B. 8 C. 10 D. Một kết quả khác
5. Giá trị của g(x) tại x = -1 là:
A. 1 B. -1 C. 4 D. Một kết quả khác
6. f(x) + g(x) có một nghiệm là:
A. 1 B. -1 C. 0 D. Một kết quả khác
Bài 2: Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô vuông: (3 điểm)
a) Đa thức -3x2y + 6xy + x2y – 5xy + 2x2y có bậc 3.

b) Đa thức 2×6 + 6×5 – 5x4y3 có bậc 6.

c) Đa thức -16×6 + 25×5 + 5×4 – 9 có hệ số cao nhất là 25

d) Đa thức -16×6 + 25×5 + 5×4 – 9 có hệ số cao nhất là -16

e) Đa thức 3x – 0,5 có nghiệm là 1,5

f) 1 và – 0,5 là nghiệm của đa thức 2×2 – x – 1

Bài 3: Điền vào chỗ trống: (4 điểm)
6×2 + 2x – 1 – (3×2 – x) = …………………………………………………
13x2y + y + …………………………………………………. = 5x2y + 6y
…………………………………………………….. + 6 – 3×2 + 1 = 4×2 – 5
6×2 – 7x + ……………………………………………………….= 4×2 – 5x

Hỏi và đáp