co khi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về co khi, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN
Tên môn học, mô đun
Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Tổng số
Trong đó

Giờ LT
Giờ TH

CÁC MÔN HỌC CHUNG

Giáo dục quốc phòng
45
 
 

Giáo dục thể chất
30
 
 

Pháp luật
15
 
 

Chính trị
30
 
 

Tin học
30
 
 

Ngoại ngữ
60
 
 

CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
300
300

Điện kỹ thuật
45
 
 

Cơ kỹ thuật
75
 
 

Vật liệu cơ khí
45
 
 

Dung sai lắp ghép và đo lường
45
 
 

Vẽ kỹ thuật 1
45

 

Vẽ kỹ thuật 2 (Acad)
45
 
 

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
1. 690
300
1390

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
30
25
5

Nhập nghề Cắt gọt kim loại
30
20
10

Gia công nguội cơ bản
80
10
70

Tiện cơ bản.
140
30
110

Tiện trục dài không dùng giá đỡ
80
10
70

Tiện kết hợp
80
10
70

Tiện lỗ
95
15
80

Tiện côn
80
10
70

Tiện ren tam giác
100
10
90

Tiện ren truyền động
100
10
90

Tiện định hình
85
5
80

Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp
110
20
90

Gia công trên máy tiện CNC
150
45
105

Bào mặt phẳng
80
10
70

Bào rãnh, bào góc
85
15
70

Phay mặt phẳng
75
15
60

Phay rãnh, phay góc
80
10
70

Phay bánh răng, thanh răng
70
10
60

Gia công trên máy mài phẳng
70
10
60

Gia công trên máy mài tròn
70
10
60

Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn
 
 
 

Gia công trên máy phay CNC
45
45
 

Thực tập sản xuất
305
 
305

Tổng cộng
2.200
855
1. 390

Chương trình đào tạo:
TT
Tên Môn học/Mô – đun
Kế hoạch đào tạo
Ghi chú

Năm 1
Năm 2
Năm 3

HK1
HK2
HK3
HK4
HK5
HK6

1
Chính trị
X
 
 
 
 
 

2
Pháp luật
 
X
 
 
 
 

3
Giáo dục thể chất
 
X
 
 
 
 

4
Giáo dục quốc  phòng
X
 
 
 
 
 
 

5
Tin học
X
 
 
 
 
 

6
Ngoại ngữ
X
 
 
 
 
 

7
Kinh tế chính trị
 
X
 
 
 
 
 

8
Luật kinh tế
 
X
 
 
 
 
 

9
Toán kinh tế
X
 
 
 
 
 
 

10
Soạn thảo văn bản
X
 
 
 
 
 
 

11
Anh văn chuyên ngành
 
X
 
 
 
 
 

12
Kinh tế vi mô
 
X
 
 
 
 
 

13
Lý thuyết thống kê
 
X
 
 
 
 
 

14
Lý thuyết tài chính
 
X
 
 
 
 
 

15
Lý thuyết tiền tệ tín dụng
 
X
 
 
 
 

16
Lý thuyết kế toán
 
X
 
 
 
 
 

17
Kinh tế vĩ mô
 
X
 
 
 
 
 

18
Quản trị doanh nghiệp
 
 
 
X
 
 
 

19
Thống kê doanh nghiệp

Hỏi và đáp