chuyen toan tin thai binh 2010 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về chuyen toan tin thai binh 2010, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Sở Giáo dục – Đào tạo
thái bình

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên
Năm học 2010 – 2011

Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức:
với x ( 0; x ( 4; x ( 9
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của A khi
Bài 2. (2,0 điểm) Cho hai đường thẳng:
(d1): y = (m – 1)x – m2 – 2m
(d2): y = (m – 2)x – m2 – m + 1
cắt nhau tại G.
a) Xác định toạ độ điểm G.
b) Chứng tỏ rằng điểm G luôn thuộc một đường thẳng cố định khi m thay đổi.
Bài 3. (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a)
b)
Bài 4. (3,5 điểm)
Cho điểm M thuộc nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Điểm C thuộc đoạn OA. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm M kẻ tiếp tuyến Ax, By với đường tròn. Đường thẳng qua M vuông góc với MC cắt Ax, By tại P, Q. Gọi E là giao điểm của AM với CP, F là giao điểm của BM với CQ.
a) Chứng minh rằng:
+ Tứ giác APMC và tứ giác EMFC là tứ giác nội tiếp.
+ EF // AB.
b) Giả sử có EC.EP = FC.FQ. Chứng minh rằng: EC = FQ và EP = FC.
Bài 5. (0,5 điểm) Cho hai số thực x, y thoả mãn x2 + y2 + xy = 1.
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức B = x2 – xy + 2y2.

— Hết —

Họ và tên thí sinh:…………………………………….………………….. Số báo danh:…………….
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN
Năm học 2010-2011
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
(Đề chung cho các thí sinh)

Bài 1.
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM

a.
1,75đ

0,25đ

0,25đ

0,50đ

0,25đ

0,50đ

b.
0,75đ
(Thoả mãn x ( 0; x (4; x (9)
0,25đ

Thay vào A có:

0,25đ

0,25đ

Bài 2.
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM

a.
1,25đ
Hoành độ điểm G là nghiệm của phương trình:
(m-1)x – m2 – 2m = (m – 2)x – m2 – m + 1
0,25đ

( x = m + 1
0,25đ

Tung độ điểm G là: y = (m-1) (m+1) – m2 – 2m
0,25đ

( y = -2m – 1
0,25đ

Toạ độ điểm G là (m + 1 ; -2m – 1)
0,25đ

b.
0,75đ
Có y = -2m – 1 = -2(m + 1) + 1
0,25đ

Mà x = m + 1
( y = -2x + 1
0,25đ

Toạ độ điểm G thoả mãn phương trình đường thẳng y = -2x + 1 cố định. Chứng tỏ G luôn thuộc đường thẳng y = -2x + 1 cố định khi m thay đổi
0,25đ

Bài 3.
Ý
NỘI DUNG
ĐIỂM

a.
1,0đ
ĐKXĐ: x ≠ 1; x ≠ -1
0,25đ

Xét
( x – 1 + x + 1 + 1 = 0
0,25đ

( 2x + 1 = 0
( x =
0,25đ

x = (thoả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.