Chuyên đề trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Ngô Nguyên

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Luyện thi THPT, Tọa độ không gian Oxyz, Toán 12 xin thu thập lại các sĩ tử về Chuyên đề trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian – Ngô Nguyên, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Dữ liệu gồm 100 trang phân dạng và tuyển chọn các bài tập trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian. Nội dung tài liệu gồm:

+ Chủ đề 1. Các phép toán về tọa độ véc tơ. Xác định điểm – một số tính chất hình học
Dạng 1: Chứng minh A, B, C là ba đỉnh tam giác
Dạng 2: Tìm D sao cho ABCD là hình bình hành
Dạng 3: Chứng minh ABCD là một tứ diện

+ Chủ đề 2. Phương trình mặt cầu
Dạng 1: Biết trước tâm I và bán kính R
Dạng 2: Mặt cầu đường kính AB
Dạng 3: Mặt cầu tâm I tiếp xúc mặt phẳng (α)
Dạng 4: Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD
Dạng 5: Mặt cầu đi qua A, B, C và tâm I thuộc (α)
Dạng 6: Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại A
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Chủ đề 3. Phương trình mặt phẳng
Dạng 1. Mặt phẳng (α) đi qua M và có vectơ pháp tuyến n
Dạng 2. Mặt phẳng qua 3 điểm A, B, C
Dạng 3. Mặt phẳng trung trực đoạn AB
Dạng 4. Mặt phẳng (α) qua M và vuông góc đường thẳng d (hoặc AB)
Dạng 5. Mp (α) qua M và song song (α): Ax + By + Cz + D = 0
Dạng 6. Mp(α) chứa (d) và song song (d’)
Dạng 7. Mp(α) qua M, N và vuông góc (β)
Dạng 8. Mp(α) chứa (d) và đi qua M
Dạng 9. Mp(α) đi qua M và vuông góc với hai mặt phẳng (β), (γ) cho trước
Dạng 10. Mặt Phẳng (α) chứa hai đường thẳng Δ1, Δ2 cắt nhau

+ Chủ đề 4. Phương trình đường thẳng
Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M và có vectơ chỉ phương u
Dạng 2. Đường thẳng d qua A và song song (α)
Dạng 3. Đường thẳng (d) qua A và vuông góc mp(α)
Dạng 4. PT d’ hình chiếu của d lên (α)
Dạng 5. Đường thẳng (d) qua A và vuông góc 2 đường thẳng d1 và d2
Dạng 6. Phương trình đường vuông góc chung của d1 và d2
Dạng 7. PT d qua A và d cắt d1, d2
Dạng 8. PT d // Δ và cắt d1, d2
Dạng 9. PT d qua A và vuông góc với d1, cắt d2
Dạng 10: PT d ⊥ (P) cắt d1, d2

Hỏi và đáp