chuyen de tinh so do goc – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về chuyen de tinh so do goc, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

a, Tam giác:
+, Tổng số đo các góc trong của một tam giác bằng 1800.
+, Số đo góc ngoài của tam giác bằng tổng số đo hai góc trong không kề với nó.
b, Tam giác cân:
+, Định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
+, Tính chất:
-, Hai góc đáy của tam giác cân bằng nhau
-, Trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường cao, phân giác, trung trực.
-, Với các đường cao, phân giác, trung trực cũng tương tự
+, Phương pháp chứng minh:
-, Phương pháp 1: Chứng minh tam giác có hai cạnh bằng nhau
-, Phương pháp 2: Chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau
-, Phương pháp 3: Chứng minh tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh đồng thời là đường cao hoặc là đường phân giác hoặc là đường trung trực.
c, Tam giác vuông.
+, Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
+, Tính chất:
-, Trong tam giác vuông tổng số đo hai góc nhọn bằng 900
-, Trong tam giác vuông bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài mỗi cạnh góc vuông.
+, Phương pháp chưng minh.
-, Phương pháp 1: Chứng minh tam giác có một góc vuông
-, Phương pháp 2: Chứng minh tam giác có bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương độ dài mỗi cạnh còn lại.
d, Tam giác vuông cân.
+, Định nghĩa: Tam giác vuông cân là tam giác cân có một góc vuông.
+, Tính chất:
-, Tam giác vuông cân có đầy đủ tính chất của tam giác cân, của tam giác vuông.
-, Trong tam giác vuông hai góc nhọn bằng nhau và mỗi góc có số đo bằng 450.
+, Phương pháp chưng minh.
-, Phương pháp 1: Chứng minh tam giác cân có một góc vuông.
-, Phương pháp 2: Chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau và mỗi góc có số đo bằng 450.
e, Tam giác đều.
+, Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
+, Tính chất:
-, Ba góc trong của tam giác đều bằng nhau và mỗi góc có số đo bằng 600.
-, Trong tam giác đều các đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao, đường trung trực trùng nhau.
+, Phương pháp chứng minh.
-, Phương pháp 1: Chứng minh tam giác có ba cạnh bằng nhau
-,Phương pháp 2:Chứng minh tam giác cân có một góc bằng 600.
-, Phương pháp 3: Chứng minh tam giác có hai góc bằng 600.
3.2 Lí thuyết bổ sung.
+, Trong tam giác cân biết số đo một góc trong thì tính được số đo các góc còn lại.
+, Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài bằng nửa cạnh huyền.
+, Trong tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh có độ dài bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giá

Hỏi và đáp