chuyên đề rút gọn biểu thức ôn vào 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về chuyên đề rút gọn biểu thức ôn vào 10, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

1 Thực hiện phép tính.

với

Với

2 Thực hiện phép tính:

3 Thực hiện phép tính.

4 Khử mẫu số trong các căn thức sau:

5 Trục căn thức ở mẫu:

6 Thực hiện phép tính.

+

7 Thực hiện phép tính.

8 Rút gọn biểu thức:

9. Rút gọn biểu thức:

10*Rút gọn biểu thức:

So sánh ( không dùng bảng số hay máy tính bỏ túi )
5 và
4 và
và 7
Bài 11* Chứng minh các đẳng thức sau:

(a + b)(a2 + b2)(a4 + b4) = a8 – b8 với a = b + 1
12. Cho biểu thức: B =
a) Rút gọn B b) Tìm x để B < 1
13. Cho biểu thức: E =
a) Rút gọn E. b) Tìm giá trị của x khi E =
Bài 14. Cho biểu thức với
a/ Rút gọn biểu thức A

Hỏi và đáp