chuyen de quy tich 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về chuyen de quy tich 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề: tìm tập hợp điểm (quỹ tích)
A.Các bước làm
1 – Dự đoán
2 – Phần thuận: CMR điểm M có tính chất a thì điểm M thuộc hình H.
Tìm giới hạn (nếu có) khi đó điểm M không thuộc toàn bộ hình H mà thuộc hình H’ là một bộ phận của H
3 – Phần đảo : Lấy điểm M bất kì thuộc hình H’ vẽ hình tạo ra các điểm chuyển động khác được nêu trong đề bài rồi CMR diểm M có tính chất a.
4 – Kết luận: Tập hợp các điểm M có tính chất a là hình H’
B- Bài tập
Bài 1: Cho tam giác ABC cố định một điểm M di chuyển trên cạnh BC.Tim quỹ tích trung điểm I của đoạn AM.
Bài 2: Cho tam giác ABC cố định một điểm M nằm trên cạnh BC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, AC cắt AC và AB lần lượt tại D và E. Tìm quỹ tích trung điểm I của đoạn AM khi M di chuyển trên cạnh BC.
Bài 3 Cho tam giác ABC cân ở A. Điểm M di động trên cạnh BC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AB, AC cắt AB và AC lần lượt tại P và N.
a) Chứng minh tam giác MNC cân. Suy ra chu vi tứ giác APMN không phụ thuộc vị trí điểm M trên cạnh BC
b)Tìm quỹ tích tâm hình bình hành APMN . Xác định vị trí M để NP ngắn nhất.
Bài 4: Cho tam giác ABC cân cố định(AB = AC). Hai điểm D và E theo thứ tự chuyển động trên các cạnh bên AB, AC sao cho AD = CE. Tìm tập hợp các trung điểm M của DE
Bài 5: Cho đoạn thẳng AB cố định, điểm M chuyển động trên đoạn thẳng đó. Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB các tam giác đều AMC, BMD. Tìm tập hợp các trung điểm I của CD. (Cũng câu hỏi này trong đó các tam giác đều vẽ trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB).
Bài 6: Cho đoạn thẳng AB, điểm D nằm giữa A và B. Trên một nửa mặt phẳng bờ AB ta lấy các điểm E và F sao cho tam giác EAD cân tại E, tam giác FBD cân tại F và gócE = gócF = m0 . tìm quỹ tích trung điểm O của EF khi D di động trên đoạn thẳng AB
Bài 7: Cho đoạn thẳng AB và một điểm M chuyển động trên AB.Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ hai hình vuôngAMPQ và BMCE, gọi O và O’ lần lượt là tâm hai hình vuông, BC cắt AP tại K, AC cắt BP tại H . Gọi I là trung điểm của đoạn OO’
a) Tứ giác OKO’M là hình gì ?vì sao?
b) CMR: BH vuông góc với AC
c)Chứng minh E,K,Q,H thẳng hàng.
d) Chứng minh đường thẳng EQ luôn luôn đI qua một điểm cố định khi M di chuyển trên AB.
e) Điểm M ở vị trí nào trên đoạn AB thì tứ giác OKO’M là hình vuông?
f)Tìm tập hợp các điểm I khi M di chuyển trên AB ?( Cũng câu hỏi này trong đó các hình vuông vẽ trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB).
Bài 8: Cho tam giác ABC cân tại A(cố định). Từ một điểm D trên đá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.