Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp

Tổng hợp bài KHODETHI Nguyên hàm – Tích phân, Toán 12 xin tổng hợp lại bạn đọc về Chuyên đề nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Lư Sĩ Pháp, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 160 trang được biên soạn bởi thầy Lư Sĩ Pháp hướng dẫn giải các dạng toán nguyên hàm, tích phân và ứng dụng trong chương trình Giải tích 12 chương 3. Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

BÀI 1. NGUYÊN HÀM
Dạng 1. Tìm nguyên hàm bằng cách sử dụng bảng các nguyên hàm.
Dạng 2. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số.
Dạng 3. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp tính nguyên hàm từng phần.
Dạng 4. Tìm nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 5. Tìm nguyên hàm của các hàm số thường gặp: hàm hữu tỉ, hàm vô tỉ, hàm lượng giác.
BÀI 2. TÍCH PHÂN
Dạng 1. Tính tích phân bằng định nghĩa.
Dạng 2. Tính tích phân bẳng phương pháp đổi biến (Loại 1).
Dạng 3. Tính tích phân bẳng phương pháp đổi biến (Loại 2).
Dạng 4. Tính tích phân bằng phương pháp từng phần.
Dạng 5. Kết hợp giữa phương pháp đổi biến loại 1 và tích phân từng phần.
BÀI 3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN TRONG HÌNH HỌC
Dạng 1. Tính diện tích hình phẳng.
Dạng 2. Thể tích vật thể.
Dạng 3. Thể tích khối tròn xoay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.