Chuyên đề hinh 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Chuyên đề hinh 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

đề cương ôn tập chương I – hình học 9
năm học: 2007 – 2008
Thời gian kiểm tra:

Kiến thức trọng tâm
Nắm vững: – Các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
– 1 số tính chất của tỉ số lượng giác.
– Các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Trả lời 4 câu hỏi trong ôn tập chương I.

bài tập
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Các kết luận sau đúng hay sai:
A) AB2 = BH . BC B) AB2 = BH . HC C) AC2 = CH . CB
D) AH2 = BH . HC E)
Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại C, có AB = 15 , sin A = Tính BC và AC bằng cách chọn kết quả:
A) BC = 5 ; AC = 7 B) BC = 5,5 ; AC = 7,8
C) BC = 6 ; AC = 13,7 D) BC = 8 ; AC = 9
Bài 3: Biết sin ( = Cos ( bằng:
A) B) C) D) Một kết quả khác
Bài 4: Chọn kết luận đúng:
A) sin 650 = cos 250 B) tg 300 . cotg 300 = 1
C) D) sin2 400 + cos2 500 = 1
Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AC = 8, BC = 10. Tính AB, BH, CH, AH.
Bài 6: Giải tam giác ABC biết = 900; AB = 12; BC = 9.
Bài 7: Cho tam giác ABC có BC = 12cm, AB = 6cm. Đường phân giác góc B cắt AC tại D.
a) Tính độ dài BD.
b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AM ( BD.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 10.
a) Tính AB, AC.
b) Kẻ AM, AN lần lượt vuông góc với các đường phân giác trong và ngoài của góc B. Chứng minh: MN//BC và MN = AB.
c) Chứng minh tam giác MAB đồng dạng với tam giác ABC. Tìm tỉ số đồng dạng.
Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trung tuyến AM. Kẻ HD( AB, HE ( AC. Biết HB = 4,5 ; HC = 8.
a) Chứng minh: BAH = MAC
b) Chứng minh: AM ( DE tại K.
c) Tính AK.
Bài 10: Gọi AM, BN, CL là ba đường cao của tam giác ABC. Chứng minh:
a) (ANL đồng dạng với (ABC.
b) AN . BL . CM = AB . BC . CA . cosA . cosB . cosC.

Làm các bài tập: 33, 34, 37/SGK.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.