Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa

Sau đây KHODETHI.ORG Công thức lượng giác, Toán 10 xin thu thập lại quý bạn đọc về Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 131 trang tổng hợp lý thuyết, phân dạng và hướng dẫn giải các bài toán chuyên đề công thức lượng giác kèm 333 bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết.

Phần 1. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
– Vấn đề 1. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
+ Dạng 1. Mối liên hệ giữa độ và rad
+ Dạng 2. Các bài toán liên quan đến góc (cung) lượng giác
+ Dạng 3. Dựng các ngọn cung lượng giác trên đường tròn LG
+ Dạng 4. Độ dài của một cung tròn
+ Dạng 5. Tính các giá trị lượng giác của một cung khi biết một giá trị lượng giác của nó
+ Dạng 6. Rút gọn – Chứng minh
+ Dạng 7. Các dạng toán khác
– Vấn đề 2. CUNG LIÊN KẾT
+ Dạng 1. Tính các giá trị lượng giác của một cung bằng cách rút về cung phần tư thứ nhất
+ Dạng 2. Tính giá trị biểu thức lượng giác
+ Dạng 3. Rút gọn – Chứng minh
+ Dạng 4. Hệ thức lượng trong tam giác
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
– Vấn đề 3. CÔNG THỨC CỘNG
+ Dạng 1. Sử dụng trục tiếp các công thức để tính hay đơn giản biểu thức
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
+ Dạng 3. Chứng minh một biểu thức không phụ thuộc đối số
+ Dạng 4. Hệ thức lượng trong tam giác
– Vấn đề 4. CÔNG THỨC NHÂN
+ Dạng 1. Sử dụng trục tiếp các công thức để tính hay đơn giản biểu thức
+ Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
+ Dạng 3. Chứng minh một biểu thức không phụ thuộc đối số
– Vấn đề 5. CÔNG THỨC BIẾN ĐỔI
+ Dạng 1. Biến đổi các biểu thức thành tổng
+ Dạng 2. Biến đổi các biểu thức thành tích
+ Dạng 3. Áp dụng công thức biến đổi để tính hay rút gọn một biểu thức lượng giác
+ Dạng 4. Chứng minh đẳng thức lượng giác
+ Dạng 5. Hệ thức lượng trong tam giác

Phần 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.