chuyên đề casio lớp 9-cực hay-chuyên môn cao – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về chuyên đề casio lớp 9-cực hay-chuyên môn cao, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TÀI LIỆU ÔN HS GIỏI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CASIO.
I.Các bài tập rèn luyện kỹ năng cơ bản:
1) Tính giá trị của biểu thức chính xác đến 0,01.
a). b) .
Quy trình ấn phím như sau:
Ấn MODE nhiều lần đến khi màn hình xuất hiện Fix Sci Norm.
Ấn tiếp 1.
Ấn tiếp 2 (Kết quả phép tính làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)
Ấn tiếp 1,25 ( 3,75 x2 + 4,15 x2) : 5,35 : 7,05 =
KQ : 1,04.
b) Tương tự ta được KQ : 166,95.
2) Thực hiện phép tính :
A = .
Ấn ( 0,8 : () : (0,64 – ) = SHIFT STO A.
Ấn tiếp ( (1,08 – ) : ) : ( = SHIFT STO B.
Ấn tiếp 1,2 . 0,5 : = + ALPHA A + ALPHA B =
KQ:2,333333333.
B = 6 : – 0,8 : .
Ấn 1,5 : ( = SHIFT STO A.
Ấn tiếp (1 + SHIFT STO B.
Ấn tiếp 6 : : ALPHA A + ALPHA B + =
KQ : 173
3) Tính chính xác đến 0, 0001
a) 3 + b) 5 +7.
Ấn MODE nhiều lần giống như bài 1.
Ấn tiếp 3 + ) =
KQ : 5,2967.
5+7=
KQ :53,2293.
4) Không cần biến đổi hãy tính trực tiếp giá trị của các biểu thức.
A = . B = .
A) ((2=
KQ : – 1,5
B) (( =
KQ : – 2
Bài tập :
1) a) Tìm 2,5% của . b) Tìm 5% của
2) Tìm 12% của , biết
a = b = –
3) Tính + .
KQ :
4) Giải phương trình :
a) = 6,48.
b) =
c)
II. Liên phân số.
Mọi số hữu tỉ đều được biểu diễn một cách duy nhất dưới dạng một liên phân số bậc n.
trong đó q0 , q1 , q2 ,….qn nguyên dương và qn >1.
Liên phân số trên được ký hiệu là : .
Thí dụ 1 : Liên phân số :

Thí dụ 2 :
Biểu diễn A ra dạng phân số thường và số thập phân
A = 3+
Giải
Tính từ dưới lên
Ấn 3 x-1* 5 +2 = x-1*4 +2 = x-1*5 +2 = x-1 * 4 +2 = x-1 * 5 + 3 = ab/c SHIFT d/c
KQ : A = 4,6099644 = .
Thí dụ 3 : Tính a , b biết :
B =
Giải
3291051 = x-1 = – 3 = x-1 = – 5 = x-1 =
KQ :
Vậy a = 7 , b = 7
Thí dụ 4 : Cho số : 365 +
Tìm a và b
Giải : 117 484 = x—1 = — 4 = x-1 = — 7 = x-1 =
KQ :
Vậy a =3, b = 5.
Chú ý rằng 176777 – (484 * 365) = 117.
Bài tập:
1) Giải phương trình :
Bằng cách tính ngược từ cuối theo vế , ta có : (1)
35620x + 8220 = 3124680x +729092 x
2) Tính giá trị của biểu thức sau và viết kết quả dưới dạng một phân số hoặc hỗn số :
A = 3 + ; B = 7 +
Kết quả : A = ; B =
3) Tính giá trị của biểu thức sau và viết kết quả dưới dạng một phân số hoặc hỗn số :
A =
4) Tìm các số tự nhiên a và b, biết rằng :
5) Tính giá trị của x và y từ các phương trình sau:
a. 4 +
Đặt M =
Khi đó, a có dạng : 4 + Mx – Nx = 0 hay 4 + Mx = Nx
Suy ra : x =
Ta được M = và cuối cùng tính x
Kết quả x =
6) Tìm các số tự nhiên a và b biết rằng
7) Tìm các số tự nhiên a , b, c , d,

Hỏi và đáp