Chuyên DakLak: đề thi vào 10 chuyên – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Chuyên DakLak: đề thi vào 10 chuyên, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI TUYỂN SINH VÀO 10 TRUNG PHỔ THÔNG
ĐĂK LĂK NĂM HỌC – 2017
ĐỀ THI CHÍNH MÔN THI: TOÁN – CHUYÊN
Ngày thi : 16/6/2016
(gian phút không thời gian giao đề)
Bản word này do tôi đánh lại từ file gốc của thầy Nguyễn Dương Hải
http://KHODETHI.ORG/present/show/entry_id/11688979
File trong link trên có bài giải
Câu 1:
1. Cho đa thức . Tìm m để là một nghiệm của đa thức
2. Cho 2016 số dương  thỏa mãn .
Tính
Câu 2:
1. Giải phương trình 
2. Giải hệ phương trình 
3. Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn  và x + y + z = 3
Tìm
Câu 3:
1. Tìm cặp số nguyên tố m,n thỏa mãn 
2. Các số tự nhiên a,b thỏa mãn  chia hết cho 10. Chứng minh  chia hết cho 100
Câu 4: Cho hình chữ nhật ABCD biết. Trên BC lấy M.AM cắt CD tại I. P thuộc AB, Q thuộc CD sao cho PQ vuông góc với AM. Phân giác góc MAD cắt CD tại H. Chứng minh
a)
b)
Câu 5: I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MNP(MP

Hỏi và đáp