Chuong trinh on tap vao lop 10-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Chuong trinh on tap vao lop 10-2012, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin học tập và ôn thi vào lớp 10

Phần 1: Các loại bài tập về biểu thức

Bài 1: Cho BT P
a> Rút gọn P ; b> Tìm x để P > ; P <
c> Tìm x để P = ; d> Tính GTBT khi x = 21 –
e> Tìm GTLN của P
Bài 2: Cho BT P =
a> Rút gọn P ; b> Tính GTBT khi x = ; x= 3 +
c> Xác định x để P 0 ; d> Tìm x để : ;

Bài 3: Cho BT P =
a> Rút gọn P ; b> Tính GTBT khi x = 9 –
c> Tìm x để P > ; d> Tìm giá trị nhỏ nhất của P
Bài 4: Cho BT P =

a> Rút gọn P ; b>Tính GTBT P khi x = -1 ; c> Tìm xđể P

Bài 5: Cho BT P =
a> Rút gọn P b> Tính GTBT khi x= 4 – ; x=
c> Tìm x T/mãn : P

Bài 6: Cho biểu thức :
Rút gọn P ; b) Tìm giá trị của a để P1 CMR luôn có 2 Gt của x thoả mãn P = m

Bài 9: Cho biểu thức : P

Rút gọn P ; b) Tìm giá trị của a để PTìm x để P =
c) Xét dấu của biểu thức M=a.(P

Bài 11: Cho biểu thức: P
Rút gọn P ; b ) Tính giá trị của P khi x

Bài 12: Cho biểu thức: P
Rút gọn P ; b) Tìm x để P0

Bài 13: Cho biểu thức: P

Rút gọn P ; b ) Xét dấu của biểu thức P; c)Tính GTBT khi x = 19 – 8

Bài 14: Cho biểu thức: P

Rút gọn P ; b ) So sánh P với 3

Bài 15: Cho biểu thức : P
Rút gọn P b) Tìm a để P

Bài 16: Cho biểu thức: P
Rút gọn P ; b) Tìm x để P; P >
c ) Tìm giá trị nhỏ nhất của P ; d>Tính GTBT khi x=20 –

Bài 17: Cho biểu thức : P

Rút gọn P ; b) Tìm giá trị của x để P0

Bài 18: Cho biểu thức : P
Rút gọn P ; b)Tìm các giá trị của x để P; c ) So sánh P với
d)Tìm GTLN của P e) Tìm m để có x Thoả mãn P) = m

Bài 19: Cho BT P =

a> Rút gọn P ; b> Xác định x để P 0
c> Với Những GT nguyên nào của x thì P có GT nguyên

Bài 20 : Cho BT P
a> Rút gọn P ; b> Tính GTBT khi x=3
c>Với Những GT nào của x thì : P 0

Bài 21: Cho BT P
a> Rút gọn P ; b>Tính GTBT khi x=5 – ; x= 4 +

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.