Chuong trình dạy thêm Toán 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Chuong trình dạy thêm Toán 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHƯƠNG TRÌNH DẠY THÊM MÔN TOÁN LỚP 7
HỌC KÌ I
BUỔI NỘI DUNG GHI CHÚ
1 “Cộng, trừ số hữu tỉ.”
2 “Nhân, chia số hữu tỉ”
3 “Đường thẳng vuông góc,đường thẳng song song”
4 Lũy thừa của một số hữu tỉ
5 Tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau.
6 Tỉ lệ thức. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
7 “Đường thẳng vuông góc,đường thẳng song song”
8 Tổng ba góc của một tam giác
9 Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai tam giác
10 Đại lượng tỉ lệ thuận. Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
11 Trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác
12 Đại lượng tỉ lệ nghịch. 1 số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
13 Trường hợp bằng nhau thứ ba của hai tam giác
14 Hàm số. Đồ thị hàm số y = ax (a#0)
15 Tam giác cân. Định lí Pitago.
16 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

NGƯỜI LẬP CHƯƠNG TRÌNH

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.