Chương III – Bài 3: Biểu đồ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Chương III – Bài 3: Biểu đồ, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần : 21
Tiết : 45

MỤC TIÊU :
Kiến thức: Hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng.
Kĩ năng : Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và bảng ghi dãy biến thiên theo thời gian. Biết dọc các biểu đồ đơn giản
Thái độ :
Tư duy :
CHUẨN BỊ :

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Ổn định :
Kiểm tra bài cũ :

Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1 : 1. Biểu đồ đoạn thẳng

– Treo bảng phụ có vẽ sẵn một số biểu đồ đoạn thẳng cho Hs quan sát.
Gợi ý để Hs nhận ra rằng :
Ngoài cách biểu diến giá trị và tần số của giá trị của dấu hiệu bằng bảng “tần số” người ta còn sử dụng biểu đồ. Biểu đồ có một số ưu điểm : dễ thấy, cho một hình ảnh dễ nhớ…
? Trước khi dựng biểu đồ cần làm gì ?
– HD Hs tự vẽ biểu đồ như SGK

– Vẽ hcn thay thế cho các đoạn để gthiệu thêm một cách biểu diễn (thay đthg bằng hcn)

– Hs quan sát bảng phụ

– Trả lời các câu hỏi của thầy.
– Vẽ biểu đồ theo các bước (SGK)
– 1 Hs nhanh nhất lên bảng trình bày vẽ theo thứ tự các bước.
* Để vẽ bỉêu đồ cần phải lập bảng “tần số” từ bảng số liệu ban đầu.

Các bước :
+ Lập bảng “tần số”
+ Dựng các trục toạ độ”
+ Vẽ các điểm có toạ độ đã cho trong bảng
+ Vẽ các đoạn thẳng

Hoạt động 2 : Chú ý

Cho Hs đọc chú ý

Cho Hs đọc số liệu từ biểu đồ hình 2 (SGK)

– Hs đọc chú ý
– Đọc biểu đồ hình 2.
Biểu đồ hcn
cách vẽ :
+ Lập bảng “tần số”
+ Dựng các trục toạ độ”
+ Vẽ các điểm có toạ độ đã cho trong bảng
+ Vẽ các hcn thay cho vẽ các đoạn thẳng.

Hoạt động 3 : Nhận xét các loại biểu đồ.

Treo bảng phụ có các biểu đồ

– Hs quan sát và nhận xét

Củng cố – Hướng dẫn :
Củng cố :
Tóm tắt nội dung bài
Hướng dẫn :
Học kĩ bài theo SGK và vở ghi.
BTVN : 10 ; 11 ; 12 ; 13.

Tuần : 21
Tiết : 46

A. MỤC TIÊU :
Kiến thức: Củng cố các khái niệm …
Kĩ năng : Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ, lập bảng tần số từ số liệu thống kê ban đầu.
Thái độ :
Tư duy :
B. CHUẨN BỊ :

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
I. Ổn định :
II. Kiểm tra bài cũ :

III. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
GHI BẢNG

Hoạt động 1 : Bài tập 10

Yêu cầu Hs đọc đề bài
– Gọi 1 Hs lên bảng trình bày lời giải
– Cho lớp nhận xét

– Hs đọc to đề bài
– 1 Hs lên bảng trình bày lời giải.
– Lớp nhận xét, đánh giá.
a) Dấu hiệu : Điểm kiểm tra toán của mỗi Hs lớp 7C
Số các giá trị : 50
b) Biểu đồ đoạn thằng :

Hoạt động 2 : Làm bài tập 11

? Hãy nhắc lại các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng
Yêu cầu Hs đọc đề bài
– Gọi 1 Hs lên bảng trình bày lời giải
+ lập bảng tần số
+ Dựng biểu đồ
– Cho lớp nhận xét

– Hs đọc to đề bài
– 1 Hs lên bảng trình bày lời giải.
– Lớp nhận xét, đánh giá.
a) Bảng ” Tần số” :
Số con của 1 hộ gđ (x)
Tần số (n)

0
2

1
4

2
17

3
5

4
2

N = 30

b) Biểu đồ đoạn thẳng

Hoạt động 3 : Làm bài tập 12

? Hãy nhắc lại các bước dựng biểu đồ đoạn thẳng
Yêu cầu Hs đọc đề bài
– Gọi 1 Hs lên bảng trình bày lời giải
+ lập bảng tần số
+ Dựng biểu đồ
– Cho lớp nhận xét

– Hs đọc to đề bài
– 1 Hs lên bảng trình bày lời giải.
– Lớp nhận xét, đánh giá.
a) Bảng tần số :
Giá trị (x)
Tần số (n)

17
1

18
3

20
1

25
1

28
2

30
1

31
2

32
1

N = 12

b) Biểu đồ đoạn thẳng :

Củng cố – Hướng dẫn :
Củng cố :
Tóm tắt nội dung bài
Hướng dẫn
– Xem lại các bài đã chữa
– BTVN : (SBT)

Hỏi và đáp