Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Chương III. §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ VÀ TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

I kiến thức cần nhớ
1: Nhân hai phân số :Muốn nhân hai phân số ta lấy tử nhân tử , mẫu nhân mẫu
2: Tính chất
*) Tính chất giao hoán :
*) Tính chất kết hợp :
*) Nhân với số 1 :
*) Tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng
II: Bài tập
Bài 1: Thực hiện phép nhân sau:
a/ b/ c/ d/
Bài 2: Tìm các tích sau: a/ b/
Bài 3: Tính nhẩm
a/ b. c/ d/
Bài 4: Tìm x biết
a) ; b) ; c) ;
d) x + ; e) ;
Bài5 : Tìm x biết
g) h) i) k) ; l) + 2.x = .
m) n)
Bài 6: Thực hiện phép tính một cách hợp lí
a) b) c) d. e)
g) h) i)
Bài 7: Tìm x biết
a) ; b) ; c) ; d) x + ;
e) ; g) h) i)
k) ; l) + 2.x = .
Bài 8 : Tìm x biết
m) n) o) x + = p) ; q)
Bài 9 : Thực hiện phép tính biết
o) p) q)
r) (6-2; s) ; t) ;
Bài 10 : Thực hiện phép tính
u) v) ; x)P =
Bài 11 : Cho biểu thức
A= .Hãy so sánh A với
Bài 12 : Tìm x biết
a. b.
Bài 13: Lớp 6A có 42 HS được chia làm 3 loại: Giỏi, khá, Tb. Biết rằng số HSG bằng 1/6 số HS khá, số HS Tb bằng 1/5 tổng số HS giỏi và khá. Tìm số HS của mỗi loại.

Bài 14: Tìm x, biết:
a, ; b, ; c, ; d, ; e, ; g,

Bài 15: Rút gọn phân số:
a) b) c). d)
Bài 16: So sánh các phân số sau:
a, và b, và c, và
d, và e, và g, và

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.