Chương II. §9. Thực hành ngoài trời – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Chương II. §9. Thực hành ngoài trời, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
HÌNH HỌC LỚP 7 (TIẾT 42)
I. Trắc nghiệm: ( 3 điểm )
Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất mà em chọn.
Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức của định lý Pitago là:
A. BC2 = AC2 – AB2
B. BC2 =AC2 +AB2
C. AB2 = BC2 + AC2 D. AC2 = BC2 + AB2

Câu 2. Tam giác nào không phải là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài các cạnh sau:
9cm, 12cm, 14cm. B. 5cm, 5cm, 8cm.
C.5cm, 13cm, 12cm. D. 6cm, 8cm, 10cm.
Câu 3. có , thì :
A. Cân tại M
B. Cân tại N
C. Cân tại P
D. vuông tại N

Câu 4. Tam giác cân có góc ở đỉnh là 300 thì góc ở đáy có số đo là:
A. 400 B. 800 C. 700 D. 750
Câu 5. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để được kết luận đúng?

Cột A
Cột B
Cột nối

1) thì là
a. Tam giác đều
1) với ……

2) AB = AC, thì là
b. Tam giác vuông cân
2) với ……

3) thì là
c. Tam giác vuơng
3) với ……

4)AB = AC thì là
d.Tam giác cân
4) với ……

II.Tự luận (7 điểm)
Câu 6: Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5cm , BC = 8 cm. Kẻ AH (BC ( H (BC) .
a. Chứng minh rằng HB = HC ,
b. Tính độ dài AH.
c.Kẻ HD (AB ( D(AB ), kẻ HE ( AC ( E(AC ). Chứng minh rằng :HDE cân.

————————————————————————————————–
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. Trắc nghiệm: (3 đ)

Câu 1 đến Câu 4: Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu3
Câu 4

B
B
A
D

Câu 5. – Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm

Cột A
Cột B
Cột nối

1) thì là
a. Tam giác đều
1) với b

2) AB = AC, thì là
b. Tam giác vuông cân
2) với a

3) thì là
c. Tam giác vuơng
3) với c

4)AB=AC thì là
d.Tam giác cân
4) với d

II. Tự luận (7 điểm)
+Vẽ đúng hình (0.5 đ)
a) Chứng minh : (2.0 đ)
(1.0 đ)
(
b)Tính AH = 3cm (2,0 đ)
c) HDE cân. (1.5đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.