CHƯƠNG I-HÌNH 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về CHƯƠNG I-HÌNH 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn :16/8/2009
Tiết 1:
Chương I: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I .Mục tiêu bài dạy:
* Kiến thức :Hs nắm được hai góc đối đỉnh.Nêu được tính chất của hai góc đối đỉnh.
* Kỹ năng :Hs vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các góc
đối đỉnh trong một hình.
* Thái độ :
II .Chuẩn bị của GV và HS :
GV : sgk,giáo án, thước thẳng , thước đo độ, bảng phụ .
HS : thước thẳng, thước đo góc.
III .Tiến trình tiết dạy :
1.ổn định tổ chức : (1’)
2.Kiểm tra bài cũ : (Không)
3. Giảng bài mới :
* Giới thiệu :(3’)

* Tiến trình tiết dạy :

Thời gian
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Kiến thức

15’

Hoạt động 1: Thế nào là hai góc đối đỉnh ?
*gv vẽ hình sau cho hs quan sát x’
y O3
2 1 4
x y’

?:Em có nhận xét gì về quan hệ giữa đỉnh và cạnh củavà
;và ?
Gv:giới thiệu : và có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góckia.
Ta nói và là hai góc đối đỉnh .
? Vậy thế nào là hai góc đối đỉnh ?
-GV nêu đ/n sgk
-Gọi vài hs nhắc lại
?: vacó đối đỉnh không ?
Vì sao ?
?: cho các hình vẽ sau :
B
ø
1 2 A
M
b)
các góc và; các góc A và B có đốiđỉnhkhông?vìsao?
*Gv:cho góc xOy ,vẽ góc x’Oy’ đối đỉnh với góc xOy ?
-Chỉ ra cặp góc đđ còn lại?
*?:Vẽ tt’ và zz’ cắt nhau tạiA
Chỉ ra các cặp góc đđ ?
?:Vậy hai đường thẳng cắt nhau tạo thành mấy góc? Các cặp góc đó như thế nào?

-Hs quan sát hình vẽ.

-Các cặp góc này có chung đỉnh và các cạnh là các tia đối nhau .
-Hs nghe gv giới thiệu về hai góc đối đỉnh .

-Hs trả lời

-Vài hs nhắc lại đ/n
– valà hai góc đối đỉnh vì có chung đỉnh O và các cạnh là các tia đối nhau .
-Các gócvàkhông đđ vì chúng Có chung đỉnh M nhưng có hai cạnh không phải là 2 tia đối nhau .
-Các góc A vàBkhông đđ Vì chúng không chung gốc .
-1 hs lên bảng vẽ,cả lớp vẽ vào bảng con .
-Hs vẽ tt’ và zz’ cắt nhau tại A và nêu các cặp góc đđ .
-Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh .
1. Thế nào là hai góc đối đỉnh :
( SGK)
y x’
O 3
4 1 2
x y’

và ;và
Là các cặp góc đối đỉnh .

14’

Hoạt động 2:Tính chất của hai góc đối đỉnh .
*Gv cho hs quan sát hình vẽ ở đầu về hai góc đối đỉnh
-Làm ?3:cho hs lên đo các góc và so sánh các góc ?
*Gv:không đo ta có thể suy ra được
Gv: =? (1).vì sao?
=? (2) .vì sao?
Từ (1) và (2) suy ra ?
*Tương tự cho

?:Hai góc đối đỉnh có tính chất gì ?
-Cho hs ghi tính chất vào vở .

+=(kề bù) = (kề bù )
Từ (1) và(2)
*Tương tự cho hs giải thích vì sao
Hs :hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .
2.Tính chất của hai góc đối đỉnh :
Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau .

9’
Hoạt động 3: củng cố

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.