Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Chương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7A
TIẾT DẠY HÌNH HỌC
GIÁO VIÊN: VŨ THẾ MẠNH
TRU?NG PTCS ĐỒN ĐẠC
Bài tập 1: Vẽ hai tam giác bất kì, dùng thước đo góc đo ba góc của tam giác rồi tính tổng số đo ba góc của tam giác đó
Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Bµi tËp 2: Cắt một tấm bìa hình tam giác ABC
Cắt rời góc B ra rồi đặt nó kề với góc A
Cắt rời góc C ra rồi đặt nó kề với góc A
Hãy nêu dự đoán về tổng các góc A,B,C
của tam giác ABC.

A
B
C
B
C
D?nh lí: Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
GT
KL
Chứng minh
Qua A kẻ đường thẳng xy song song với BC
(Hai góc so le trong)
(Hai góc so le trong)
Từ (1) và (2) suy ra:
1
2
x
y
C
B
A
 ABC
Bài 1: Tìm số đo x trong các hình sau
Bài tập 2: Cho hỡnh v?, hóy tỡm giỏ tr? c?a x ; y
( Hai góc kề bù)
Xét ΔABD có:
ΔADC có:
BT2
Bài tập 3: Hãy chọn giá trị đúng của góc M trong các k?t qu? A, B, C, D bi?t r?ng IK // PN
A) 1300
B) 700
C) 800
D) 900
4. Hướng dẫn về nhà:

+ Học thuộc định lí và nắm vững cách chứng minh định lí tổng ba góc của tam giác
+ Xem lại hai bài tập phần củng cố và làm các bài 1,2 sgk
+ Đọc trước mục 2, 3 sgk trang 107

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.