Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Chương I. §8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Chuyên đề: Bất đẳng thức
Danh mục của chuyên đề
S.t.t
Nội dung
trang

Phần mở đầu
1

Nội dung chuyên đề
2

Các kiến thức cần lưu ý
3

Các phương pháp chứng minh bát đẳng thức
4

Phương pháp 1:dùng định nghiã
4

Phương pháp 2:dùng biến đổi tương đương
6

Phương pháp 3:dùng bất đẳng thức quen thuộc
8

Phương pháp 4:dùng tính chất bắc cầu
10

Phương pháp 5: dùng tính chấtbủa tỷ số
12

Phương pháp 6: dùng phương pháp làm trội
14

Phương pháp 7: dùmg bát đẳng thức tam giác
16

Phương pháp 8: dùng đổi biến
17

Phương pháp 9: Dùng tam thức bậc hai
18

Phương pháp 10: Dùng quy nạp toán học
19

Phương pháp 11: Dùng chứng minh phản chứng
21

Các bài tập nâng cao
23

dụng của bất dẳng thức
28

Dùng bất đẳng thức để tìm cực trị
29

Dùng bất đẳng thức để: giải phương trình hệ phương trình
31

Dùng bất đẳng thức để : giải phương trình nghiệm nguyên
33

Tài liệu tham khảo

B- nội dung
Phần 1 : các kiến thức cần lưu ý

1- Định nghĩa
2- Tính chất
3-Một số hằng bất đẳng thức hay dùng

Phần 2:một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức
1-Phương pháp dùng định nghĩa
2- Phương pháp dùng biến đổi tương đương
3- Phương pháp dùng bất đẳng thức quen thuộc
4- Phương pháp sử dụng tính chất bắc cầu
5- Phương pháp dùng tính chất tỉ số
6- Phương pháp làm trội
7- Phương pháp dùng bất đẳng thức trong tam giác
8- Phương pháp đổi biến số
9- Phương pháp dùng tam thức bậc hai
10- Phương pháp quy nạp
11- Phương pháp phản chứng

Phần 3 :các bài tập nâng cao
PHầN 4 : ứng dụng của bất đẳng thức
1- Dùng bất đẳng thức để tìm cực trị
2-Dùng bất đẳng thức để giải phương trình và bất phương trình
3-Dùng bất đẳng thức giải phương trình nghiệm nguyên

Phần I : các kiến thức cần lưu ý
1-Đinhnghĩa

2-tính chất
+ A>B
+ A>B và B >C
+ A>B A+C >B + C
+ A>B và C > D A+C > B + D
+ A>B và C > 0 A.C > B.C
+ A>B và C < 0 A.C < B.C
+ 0 < A < B và 0 0 A> B
+ A > B A> Bvới n lẻ
+ > A> Bvới n chẵn
+ m > n > 0 và A > 1 AA
+ m > n > 0 và 0

Hỏi và đáp