Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Chương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 13
Thực hiện: Phạm Văn Tuấn Trường THCS Thái Hưng – Hưng Hà
HÌNH HỌC 6
ÔN TẬP PHẦN HÌNH HỌC
HỌC KỲ I
a
A
B
A
x
A
B
A
B
M
Điểm
Đường thẳng
Tia
Đoạn thẳng
Trung điểm đoạn thẳng
A
I. CÁC HÌNH
1. Trong 3 điểm ……………………. có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại
2. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua
…………………………………….
3. Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của …………………………………….
4. Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì …………………………………..
5. Trên tia Ox, OM = a , ON = b, nếu 0 < a < b thì …………………………………………………………………….
II. CÁC TÍNH CHẤT:
điểm M nằm giữa hai điểm O và N
AM + MB = AB
hai tia đối nhau
thẳng hàng
hai điểm phân biệt
Dùng hình vẽ để trả lời từ câu 1 đến câu 7
III. BÀI TẬP:
A. Phần trắc nghiệm:
Câu 1:
a. Hai điểm A và C nằm …………………. đối với điểm B.
b. Hai điểm A và B nằm …………………… đối với điểm C.
c. Ba điểm …………………….. thẳng hàng.
d. Ba điểm không thẳng hàng là
– ………………….
– …………………..
– …………………..
Điền vào chỗ trống (…..) trong các phát biểu sau:
khác phía
cùng phía
A, B, C
O, A, B
O, B, C
O, A, C
Câu 2:
a. Các tia trùng nhau gốc A là ……………….
Điền vào chỗ trống (…….):
Trên đường thẳng xy:
AB, AC, Ay
Ax và Ay;
Bx và By;
Cx và Cy
b. Các tia đối nhau là:
…………………. ………………………. ……………………..
Câu 3:
I. Tia BA và tia AB trùng nhau
II. Trong các tia BA, AB, CB không có hai tia nào đối nhau.
III. Các tia AB, AC, BC trùng nhau
Cho 3 câu :
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 4:
sai
a) I
b) II
đúng
c) I và II
sai
sai
d) II và III
Tất cả các tia có trên hình vẽ dưới đây là:
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 5:
sai
a) 9 tia
b) 12 tia
sai
c) 4 tia
sai
đúng
d) 18 tia
Trên hình vẽ có tất cả là :
a. 5 đoạn thẳng
b. 6 đoạn thẳng
c. 3 đoạn thẳng
d. 8 đoạn thẳng
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 6:
Điền vào chỗ trống (…….):
a. Đoạn thẳng OA không cắt đoạn thẳng ………….
b. Đoạn thẳng OB cắt các đoạn thẳng : ………………………………………..
BC
OA, OC, BA, BC, AC
Câu 7:
a. Hai tia phân biệt có gốc chung là
hai tia đối nhau

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu:
b. Hai tia có một điểm gốc chung và một điểm chung khác nữa là hai tia trùng nhau
Chẳng hạn
S
Đ
Câu 8:
c. Hai tia chung gốc cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau
d. Nếu IM = IN thì I là trung điểm của MN
S
S
Chẳng hạn
A
x
y
Chẳng hạn
Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông trước mỗi câu:
Câu 8:
Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết qủa đúng:
a. Độ dài đoạn thẳng CA là
b. Độ dài đoạn thẳng BD là
c. Độ dài đoạn thẳng AD là
d. Độ dài đoạn thẳng AD
dài hơn đoạn thẳng CB là
Độ dài đoạn thẳng AB bằng 5 cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho BC bằng 2cm. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD bằng 6cm.
TRÒ CHƠI TIẾP SỨC
Câu 9:
Vẽ hình theo diễn đạt sau
Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng
a. Vẽ đường thẳng MN
b. Vẽ tia MP
c. Vẽ đoạn thẳng NP
d. Vẽ điểm A nằm giữa N và P
e. Vẽ tia AM
B. Tự luận
Câu 1:
Cho đoạn thẳng AB dài 8 cm. Trên tia AB lấy điểm I sao cho AI = 4 cm
Giải:
Trên tia AB vì AI < AB ( 4cm < 8cm) nên điểm I nằm giữa hai điểm A và B
b. So sánh IA và IB
a. Điểm I có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?
Giải:
Vì điểm I nằm giữa hai điểm A và B nên
IA + IB = AB
Suy ra : IB = AB – IA = 8 cm – 4 cm = 4 cm
Vậy IA = IB (= 4 cm)
c. Điểm I có phải là trung điểm của AB không? Vì sao?
Giải:
Vì điểm I nằm giữa hai điểm A, B và
IA = IB nên I là trung điểm của AB.
Câu 2:
– Ôn kỹ lý thuyết
– Làm bài 3, 5, 7, 8 trang 127 sgk

Trên tia Ox, xác định hai điểm C, D sao cho OC < OD. Gọi A, B lần lượt là trung điểm của OC, OD. Chứng minh rằng:
IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập mới:
Bài 1:
Có thể trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng 4 cây (hình a)
Có thể trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây (hình b)

Em hãy vẽ sơ đồ trồng:
a. 16 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 4 cây
b. 20 cây thành 8 hàng , mỗi hàng 5 cây
Bài 2:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.