Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 
Bài 1: (1 điểm) Đọc và viết các số sau:
a/ 842,74: ……………………………………
b/ 303,128: ………………………………… 
c/ Chín trăm hai mươi tám phẩy bốn trăm năm mươi sáu: ……………
d/ Bảy trăm linh năm phẩy không trăm mười bốn: ………………… 
Bài 2: (1 điểm)
a/ 3561 m = …………km                  117 kg  = …………tấn 
b/ 8000 dm2 = ……….m2                    1,5 giờ = ……….phút 
Bài 3: (1 điểm) Diện tích hình thang MNPQ là:        
                     
A. 0,9 m2                                                                                               
B. 0,09 m2                                                         
C. 0,009 m2                                                                         
D. 0,18 m2                                                   
Bài 4: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

b/ Số thập phân 6,58 bằng số thập phân nào dưới đây? 
A. 6,508                     B. 6,058            C. 6,580            D. 6,0058 
Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống: 
a/ 3/5     =  3,5%                       b/ 4kg 70g       =    470g 
c/ 46 mm = 0,046 m                      d/ 5342 dm2     >     0, 5342 cm2           
Bài 6: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a/ 396,08  + 217,64                                                 b/ 75,86  – 38,275
 
c/ 67,28 x 5,3                                                        d/ 857,5 : 35    
Bài 7: (1,5 điểm) Một ô tô khởi hành từ A lúc 7 giờ 15 phút và đến B lúc 10 giờ. Tính quãng đường AB, biết vận tốc của ô tô là 48 km/giờ. 
Bài 8: (1,5 điểm)
Tính diện tích mảnh đất hình ABCDE có kích thước như hình vẽ bên.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.