cffullhd – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về cffullhd, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Xã/phường THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Đa Lộc Thời điểm: Tháng 9 năm 2011
TT Trường CBQL Số giáo viên Trình độ đào tạo Loại hình đào tạo Xếp loại dạy giỏi Nhân viên
HT PHT TSố Biên chế “HĐ
Có BH” Nữ DT GV/L Trên ĐH ĐH CĐ “THSP
12+2″ “THSP
9+3″ Dưới THSP TH AN MT TD Tin NN “cấp
tỉnh” “Cấp
huyện” “Cấp
trường” VP “TPT
Đội” “TViện
TBDH”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 1 18 16 2 16 0.0 1 11 6 16 1 1 10 8 2 1 1
2 0 0.0
3 0 0.0
4 0 0.0
5 0 0.0
6 0 0.0
7 0 0.0
8 0 0.0
9 0 0.0
10 0 0.0
0 1 1 18 16 2 16 0 1.6 0 1 11 6 0 0 16 1 1 0 0 0 0 10 8 2 1 1
Tỷ lệ giáo viên
Đạt chuẩn : 100 % Đa Lộc “, ngày” 1 tháng 9 năm 2011
Trên chuẩn : 67 % TM.BAN CHỈ ĐẠO PHỔ CẬP
(Kí tên và đóng dấu)
PCGDTH Kết quả: ĐĐT-M1
ĐĐT-M1
ĐĐT-M2
Không

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.