Cấu trúc+Ma trận+Đề thi HKII Toán 6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Cấu trúc+Ma trận+Đề thi HKII Toán 6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS AN PHÚ THUÂN

A.CẤU TRÚC ĐỀ THI HK II- MÔN TOÁN KHỐI 6
Câu I:Bổ túc về số nguyên. (2 điểm)
a.Nhận biết (1 điểm)
b.Thông hiểu.(1 điểm)
Câu II.Phân số (5,5 điểm)
a.Nhận biết (2 điểm)
b.Thông hiểu.(2điểm)
c.Vận dụng. (1.5điểm)
Câu III: Góc ( 2,5 điểm)
a.Nhận biết (1điểm)
b.Thông hiểu.(1điểm)
c.Vận dụng.(0,5điểm)

MA TRẬN ĐỀ KIẾM TRA TOÁN 6 –HK II
Năm học 2012- 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1.Số nguyên (6tiết)
Biết tìm ước và bội của 1 số nguyên
-Hiểu được các t/c của phép nhân để tính nhanh giá trị của 1 biểu thức.
-Giá trị tuyệt đôi của số nguyên

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

2

4
2đ=20%

2.Phân số
(30tiết)

Nhận biết số đối, số nghịch đảo của 1 phân số

-Hiểu được cách viết hổn số dưới dạng p.số và ngược lại.
-Hiểu được cách viết p.số dưới dạng số thập phân , số % và ngược lại.
-Phân số bằng nhau
-Tìm x
Vận dụng các bài toán: Tìm giá trị phân số của 1 số; tìm 1 số khi biết giá trị phân số để giải bài toán.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

4

1
0.5đ
1

8
5,5đ=55%

3.Góc.
(12 tiết)
-Nhận biết tia phân giác.biết hai góc kề bù
Áp dụng t/c tia nằm giữa 2 tia, tia phân giác để tính góc
Tính chất 2 góc kề bù

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2

2

1
0.5đ

4
2,5đ=25%

Tổng số câu
T.số điểm %
8
5,0đ=50%
5
3,0đ=30%
3
2,0đ=20%
16
10đ

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÁNH
TRƯỜNG THCS AN PHÚ THUÂN

C. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI 6
Năm học 2011 – 2012
Môn thi:Toán
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu I: (1điểm)
a.Tìm tất cả các ước cửa 4
b.Tìm 2 bội của -5.
Câu II: (1điểm)
a.Tính giá trị tuyệt đối của: | 0| ; |-7| ; |15|.
b.Tính nhanh: 15.7 + 7.89 +7.(-4)
Câu III: (2,5 điểm).
a.Tìm số đối của các số sau: ; 0 ; -10.
b.Tìm số nghịch đảo của: 2 ; ; ;
c.Hai phân số: có bằng nhau không? Vì sao?
Câu IV:(1điểm) .
a.Viết hỗn số dưới dạng số thập phân.
b.Viết phân số dưới dạng phần trăm
Câu V: (1 điểm).
Tìm x biết: a. b.
Câu VI: ( 1điểm) Cho hình vẽ: biết xÔy = 800.
a.Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không?
b.Tính số đo của góc xOz.
Câu VII: (1điểm)
Lớp 6 A có 36 học sinh 50% là số học giỏi, là số hs khá,còn lại là số hs trung bình.
Tính số học sinh trung bình.
Câu VIII (1,5 điêm).
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox ,vẽ hai tia Oy; Oz sao cho góc xOy =1100,
góc yOz = 700.
a.Hai góc xOy và yOz là hai góc gì?
b.Vẽ tia phân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.