cau lac bo nhung nguoi yeu toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về cau lac bo nhung nguoi yeu toan, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề thi toán 9
( thời gian 120 phút )
——————————
Câu 1 (2đ): Cho biểu thức
P =
a) Nêu các điều kiện phải có của x và rút gọn P
b) Chứng minh 0 P 1.
Câu 2 (2đ): Cho họ đường thẳng có phương trình mx + (2m-1)y + 3 = 0
a) Viết phương trình đường thẳng đi qua A(2;1).
b) Chứng minh rằng các đường thẳng trên luôn đi qua một điểm cố định với mọi m
Câu 3 (2đ): Cho phương trình bậc hai: x2- 2mx + m + 2 = 0 (1)
a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm không âm
b) Tính giá trị của biểu thức E = theo m.
Câu 4(3đ): Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác vẽ các nữa đường tròn đường kính AB, AC. Qua A kẻ đường thẳng d cắt các nữa đường tròn đường kính AB, AC lần lượt ở E, F. Gọi M, P, Q, N lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB và EF.
1) Chứng minh năm điểm M, P, Q, N, A cùng thuộc một đường tròn.
2) Xác định vị trí của đường thẳng d để:
a) Độ dài đoạn EF là lớn nhất
b) Chu vi tứ giác BCEF là lớn nhất
Câu 5(1đ): Cho x>0; y>0 thoả mãn x+y 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A =
————————–Hết————————-

hướng dẫn giải

Câu 1: a) điều kiện x 0.
Rút gọn P =
b) Chứng tỏ P0 và 1-P0
Câu 2: a) Thay x=2; y=1 vào phương trình đường thẳng….
b) Giả sử họ đường thẳng có phương trình mx+(2m-1)y+3=0 luôn đi qua điểm cố định M(x0;y0). Khi đó pt:
mx0+(2m-1)y0+3=0 thoả mãn mọi m
m(x0+2y0) +(3-y0) = 0 mọi m

Vậy điểm cố định M(-6;3).
Câu 3: pt x2- 2mx+ m+ 2 = 0
a) Để pt có hai nghiệm không âm thì
b) E0 Eáp dụng Viet….
Câu 4:

1) Chứng tỏ cho 5 điểm M, P, N, A, Q cùng nằm trên đường tròn đường kính AM….
2)
a) BCEF là hình thang vuông ở E và F nên EFBC suy ra EF=BC khi và chỉ khi EF / / BC. Vậy d / / BC thì EF là lớn nhất.
b) Chu vi hình thang BCEF là p thì
p = BC+CF+FA+AE+EB
= BC+b sinb cosc cosc sin
= BC+(b+c)(sincos
ta lại có ( sincos2 2(sin2cos2= 2 sincos
vì sincossuy ra cossin
Do đó p BC+ (b+c) trong đó b=AC; c=AB; Vậy p lớn nhất khi
450 tức là đường thẳng d tạo với cạnh AC một góc 450
Câu 5: + Chứng minh được dấu ” = ” sảy ra khi x=y
+ lại có (x+y)24xy
+ AA11.
Vậy min A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.