CÂU HỎI TƯ DUY MÔN TOÁN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về CÂU HỎI TƯ DUY MÔN TOÁN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 30: Thay ? bằng số nào
Đáp án: 7
7
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 41: Hình nào hợp với quy luật:
Đáp án: C
?
A
D
C
B
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 135: Thay ? bằng số nào
Đáp án: 5
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 137: Điền 2 số tiếp theo của dãy sau:
2, 3, 5, 7, ?, ?.
Đáp án: 11, 13
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 159: Trong lớp học có 100 bạn, số bạn đọc đăng kí học bơi là 85, số bạn đọc đăng kí học bóng chuyền là 70, số các bạn đăng kí bóng rổ là 75, số các bạn đăng kí các môn điền kinh là 80. Hỏi trong lớp có bao nhiêu bạn đọc đăng kí cả 4 nội dung?
Đáp án: 10
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 164: Thay ? bằng số nào
Đáp án: 0
0
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 90
Câu 195: Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 254:. Điền số tiếp theo vào dãy sau: 1, 3, 6, 10, 15, ?
Đáp án: 21
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 328: Thay ? bằng số nào
Đáp án: 4
4
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 59
Câu 366: Số tự nhiên nào bé nhất chia 2 dư 1, chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5
?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 368: Thay ? bằng hình nào
Đáp án: D
D
C
B
A
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Toán học
Câu 457: Giải Nobel không trao giải cho môn nào?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 56
Câu 489: Tìm số tiếp theo trong dãy số sau:
1, 2, 6, 15, 31, ?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 100
Câu 528: Tính nhanh kết quả sau :
1 + 3 + 5 + … + 19 = ?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: MM
Câu 621: Người La Mã cổ đại viết con số 2000 như thế nào ?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 64
Câu 660: Điền số (?) còn thiếu vào dãy quy luật sau: 1, 8, 27, ?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Nam
Câu 706: Nhà của Nam có 4 anh chị em, 3 người lớn tên: Xuân, Hạ, Thu.
Bạn hãy cho biết người em út tên gì?
Đáp án: 0
Câu 740: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 3999 – MMMCMXCIX
Câu 1261: Số La Mã lớn nhất có giá trị bao nhiêu?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Hình tròn
Câu 2401: Trong các hình có cùng chu vi, hình nào có diện tích lớn nhất?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Không có số nào. Vì số chính phương không có tận cùng bằng một trong các chữ số trên.
Câu 2501: Từ các số 2, 3, 7, 8 có thể thành lập được bao nhiêu số chính phương có ba chữ số?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 41 số (Có 45 số chẵn có hai chữ số. 4 số trong đó có hai chữ số giống nhau (22, 44, 66, 88)
nên có 45- 4= 41 số chẵn)
Câu 2502: Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số khác nhau?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Cần 2 chai 2lít và 8 chai 1lít
Câu 2503: Nếu chỉ dùng 10 chai 1lít và 2lít để đổ đầy nước ở một cái can 12lít thì chúng ta cần bao nhiêu chai 1lít và bao nhiêu chai 2lít?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 7 tuổi
Câu 2504: Năm nay An 3 tuổi, chị An 10 tuổi. Hỏi khi An lên mấy tuổi thì chị An gấp đôi số tuổi của An?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Câu 2504: Người cha với 4 cậu con trai, có 1 cánh đồng hình vuông. ¼ cánh đồng ông dành cho mình như chỉ ra trên hình vẽ. Phần còn lại ông hứa chia cho các con nếu bàn bạc được cách chia nó thành 4 phần có diện tích bằng nhau và có hình dạng như nhau. 4 người con phải làm như thế nào?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 16
Câu 33: Từ 1 đến 150 có bao nhiêu chữ số 0
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Đức
Câu 2: Dirichlet là người nước nào ?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Ngũ giác
Câu 190: Đa giác (lồi) nào có số đường chéo bằng số cạnh?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 53
Câu 295: Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 12
Câu 330: Tổng các ước số của 6
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: 18 cạnh
Câu 495: Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu cạnh.
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Euclid ( Ơ-cờ-lít)
Câu 580: “Cha đẻ môn Hình Học” là ai?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!
Đáp án: Đường thẳng Ơ – le
Câu 1389: Đường nối trực tâm , tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm của tam giác gọi là gì ?
Đáp án: Tháng bảy
Câu 1582: Ngày và thứ của các ngày trong tháng Tư luôn trùng với ngày và thứ của các ngày trong tháng nào?
Nếu tri thức là chìa khóa mở ra thành công,
thì công nghệ thông tin là cánh cửa mở ra tri thức!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.