Câu hỏi RCV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Câu hỏi RCV, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG – KHỐI 9 – HK II
Đã sắp xếp từ dễ đến khó dần
Câu 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đồng biến khi nào?
Đáp án: Khi a và x cùng dấu
Câu 2: Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm cho trước:
A/ 1; B/2; C/ 3; D/Vô số
Đáp án : Chọn D
Câu 3: Vật kính của máy ảnh là thấu kính gì?
Đáp án: Thấu kính hội tụ
Câu 4 : Phương trình ax + by = c (a0, b0) có bao nhiêu nghiệm?
Đáp án: Vô số nghiệm
Câu 5: Hệ phương trình có :
A/ Một nghiệm duy nhất , B/ Hai nghiệm ,
C/ Vô nghiệm , D/ Vô số nghiệm
Đáp án : Chọn D (Vì hai đường thẳng này trùng nhau)
Câu 6: Mỗi tam giác có bao nhiêu đường tròn ngoại tiếp?
A/ 1; B/ 2; C/ 3 D/ vô số
Đáp án: Chọn A
Câu 7: Mắt cận thị muốn nhìn rõ Những vật ở xa phải :
A/Đeo kính hội tụ thích hợp;
B/Đeo kính phân kỳ thích hợp;
C/Điều tiết tối đa;
D/Không cần phải điều tiết.
Đáp án : Chọn A
Câu 8: Độ dài đường tròn thay đổi thế nào nếu bán kính tăng 2 lần?
Đáp án: Độ dài đường tròn cũng tăng hai lần
Câu 9: Với điều kiện nào thì hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đạt giá trị nhỏ nhất?
Đáp án: Khi hệ số a >0
Câu 10 : Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) và đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) cùng có đặc điểm gì?
Đáp án: Cùng đi qua gốc tọa độ
Câu 11: Phương trình 2×2 – x – 6 = 0 có bao nhiêu nghiệm?
Đáp án: Có hai nghiệm phân biệt – Vì a, c trái dấu
Câu 12: Hai số nào có tổng bằng 9 và tích bằng 14?
Đáp án : Hai số đó là 2 và 7
Câu 13: Trong các hình sau hình nào nội tiếp được đường tròn:
A/ Hình thoi , B/hình thang vuông, C/ hình bình hành, D/hình thang cân
Đáp án: Hình thang cân
Câu 14: Khi nào phương trình bậc hai một ẩn có hai nghiệm đối nhau?
Đáp án: Phương trình khuyết b và a,c trái dấu

Câu hỏi dành cho khán giả:
Câu 1: Hai số có ước chung lớn nhất là 1 được gọi là gì ?
Đáp án : Hai số nguyên tố cùng nhau
Câu 2: Lắp mạch điện đèn cầu thang ta có thể dùng:
2 công tắc hai cực.
2 công tắc ba cực.
1 công tắc hai cực, và 1 công tắc ba cực.
1 công tắc ba cực.
Đáp án: Chọn B
Câu 3: Tích của 11 số nguyên tố đầu tiên có chữ số tận cùng bằng chữ số nào?
Đáp án: Chữ số 0
Câu 4: Trực tâm của tam giác vuông là điểm nào của tam giác?
Đáp án: Đỉnh góc vuông
Câu 5: 100m2 còn gọi là gì?
(Trả lời : 1 are )
Câu 6: Số 64 là tổng của bao nhiêu số lẻ liên tiếp viết từ số 1?
Đáp án: 8 (Vì 64 = 82 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15)
Câu 6: Mỗi đường tròn có bao nhiêu tam giác nội tiếp?
A.Một; B/Hai; C/Không có; D/Vô số
Đáp án : Có vô số tam giác nội tiếp nó – Chọn D
Câu 7: Trên cùng một đường dây dẫn tải điện nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp 4 lần thì công suất nhiệt hao phí trên đường dây sẽ :
A/Tăng 4 lần, B/Giản 4 lần; C/Tăng 2 lần; D/Giảm 2 lần.
Đáp án: Chọn B
Câu 8 : Từ các số 2, 3, 7, 8 có thể thành lập bao nhiêu số chính phương có ba chữ số?
Đáp án : Không có số nào. Giải thích: Vì các số chính phương không có tận cùng bằng một trong các số trên.
Câu 9: Có bao nhiêu đường tròn tiếp xúc với tất cả các đường thẳng chứa các cạnh của một tam giác:
Đáp án : Có 4 đường tròn ( vì có một đường tròn nội tiếp và ba đường tròn bàng

Hỏi và đáp