Câu hỏi RCV khối 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Câu hỏi RCV khối 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TỔ TỰ NHIÊN 1

CÂU HỎI “RUNG CHUÔNG VÀNG” – KHỐI 9
(Câu hỏi đã được sắp xếp từ dễ đến khó)
1)Tứ giác đều là hình gì?
(Trả lời: Hình vuông)
2)Số nào không là ước của các số?
(Trả lời : số 0)
3)Có bao nhiêu đường tròn đi qua hai điểm cho trước:
A/ 1; B/2; C/ 3; D/Vô số
Đáp án : Chọn D
(Trả lời :Đường trung bình )
4)Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?
(Trả lời: Kim nam châm)
5)n bằng bao nhiêu, biết : 8n = 43
(Trả lời: n = 2)
6)Số nào vừa là bội của 15 vừa là ước của 15?
(Trả lời: Số 15 và – 15)
7)Phép toán tìm căn bậc ba của một số âm được gọi là gì?
(Trả lời : Phép khai căn)
8)Trong các số sau đây – 2 ; – 5 ; 0; 1 ; 6 ; 7,5 số nào không có căn bậc ba?
(Trả lời : Không có số nào)
9)Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất:
A.Người đứng cả hai chân;
B/Người đứng một chân;
C/Người đứng cả hai chân nhưng cuối gập người xuống;
D.Người đứng cả hai chân và trên tay cầm quả tạ.
(Trả lời : Đáp án D)
10)Tâm của các đường tròn đi qua hai điểm A và B nằm trên đường nào?
(Trả lời: Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm AB)
11) Cho biết Q = (với a, b∈ℤ, b ≠ 0). Với giá trị nào của a, b thì Q là số nguyên
(Trả lời: khi a là bội của b hoặc b là ước của a)
12)Hãy cho biết nghiệm tổng quát của phương trình 2x + y = 6
(Trả lời:
13)Một tam giác đều có cạnh bằng a thì diện tích bằng bao nhiêu?
(Trả lời: S = )
14)Tác dụng nào của dòng điện đều xảy ra khi chạy qua bất kỳ vật dẫn điện nào?
(Trả lời : Tác dụng nhiệt)
15)Một học sinh đi từ nhà đến trường hết 20 phút. Hỏi 5 học sinh cùng đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? (vận tốc như nhau)
(Trả lời : Hết 20 phút)
16)Số nguyên nào mà số liền trước nó là một số nguyên âm và số liền sau nó là một số nguyên dương?
(Trả lời : số 0)
17)Trong một tam giác điểm nào cách đều ba đỉnh của tam giác?
(Trả lời: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác)
18)Một học sinh rót nước từ phích ra cốc. Cơ năng dòng nước tồn tại ở dạng nào?
(Trả lời: Tồn tại ở dạng thế năng hấp dẫn và động năng)
19)Điểm nào cách đều ba cạnh của một tam giác?
(Trả lời : Tâm đường tròn nội tiếp tam giác)
20)Trong tam giác vuông có thể vẽ được bao nhiêu đường cao?
(Trả lời : 1)
21)Tam giác thỏa mãn điều kiện nào thì tâm đường tròn ngoại tiếp và tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó trùng nhau?
(Trả lời: Tam giác đó là tam giác đều)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.