Câu hỏi ôn tập kỳ 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Câu hỏi ôn tập kỳ 2, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 8 HỌC KỲ II
PHẦN ĐẠI SỐ
A- Lý thuyết :
1- Thế nào là hai phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
2- Thế nào là hai bất phương trình tương đương ?Cho ví dụ .
3 – Nêu các quy tắc biến đổi phương trình, bất phương trình .So sánh.
4- Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn .Số nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn? Cho ví dụ.
5- Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn .Cho ví dụ
6- Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình .
B – Bài tập :- Xem lại các bài đã giải trong sách giáo khoa và sách bài tập.
– Làm các bài tập sau :
1-Giải các phương trình :
Bài 1- a) ; b)
c) d)
e) g
h) i)
Bài 2a) 3(x – 1)(2x – 1) = 5(x + 8)(x – 1); b) 9×2 – 1 = (3x + 1)(4x +1)
c) (x + 7)(3x – 1) = 49 – x2; d) (2x +1)2 = (x – 1 )2 .
e) (x3 – 5×2 + 6x = 0; g) 2×3 + 3×2 – 32x = 48
h) (x2 – 5 )(x + 3) = 0; i) x2 +2x – 15 = 0; k) (x – 1)2 = 4x +1
Bài 3a) b
c

Hỏi và đáp