CAU HOI NGAY 20-11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về CAU HOI NGAY 20-11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

CÂU HỎI TOÁN 9 NGÀY 20-11-2013
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu1. Biểu thức xác định với giá trị nào sau đây của x ?
A. x ≥
B. x ≤
C. x ≤ và x ≠ 0
D. x ≠ 0

ĐÁP ÁN :C
Câu2.. Tam giác GEF vuông tại E, có EH là đường cao . Độ dài đoạn GH = 4, HF = 9. Khi đó độ dài đoạn EF bằng :

A. 13
B.
C. 2
D. 3

ĐÁP ÁN 😀
Câu3.. Tam giác ABC vuông tại A, có AC = 3a, AB = 3a, khi đó sinB bằng
A.
B.
C.
D. a

ĐÁP ÁN :B
Câtam giác ABC vuông tại A, có AB = 18cm, AC = 24cm . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó bằng .
A. 30cm
B.
C. 20cm
D. 15cm

ĐÁP ÁN 😀
Câu5:Biểu thức – 1 xác định với các giá trị của x :
A. x > 0 B. x C. x > – 1 D.
ĐÁP ÁN 😀
Câu 6. Giá trị của biểu thức là :
A . B . C . D . – 1
ĐÁP ÁN :B
Câu7. Căn bậc hai số học của 64 là:
A . 8 B . – 8 C . – 8 D. 64
ĐÁP ÁN :A
Câu 8. Căn bậc ba của – 125 là:
A. 5 B. -25 C. – 5 D. Không tính được
. ĐÁP ÁN :C

Hỏi và đáp