Câu C bài Hình – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về Câu C bài Hình, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường thẳng BO, CO cắt đường tròn tại E và F.
Chứng minh AF//BE.
Gọi M là một điểm bất kì trên đoạn AE (M khác A , E). Đường thẳng FM cắt BE kéo dài tại N, OM cắt AN tại G. Chứng minh:
AF2 = AM. ON
Tứ giác AGEO nội tiếp.
(Nhờ thầy, cô giải hộ câu c)

Kéo dài OG và FA cắt nhau tại P.

Ta có: AN.ON = AF2 = AO2 và nên:
(Vì do 2 góc so le trong)
PA là tiếp tuyến của đường tròn tâm I’ ngoại tiếp tam giác AOG tại A
(1)
Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AOE ta có:(2)
Từ (1) và (2) ta có I và I’ trùng nhau.
Do đó tứ giác AOEG nội tiếp đường tròn tâm I bán kính IA.(đpcm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.