CÂU 5 VÀO 10 HÀ NỘI NĂM 2017-2018 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về CÂU 5 VÀO 10 HÀ NỘI NĂM 2017-2018, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 5: Cho a , b , c làcácsốthựcthỏamãn, , vàab + bc + ca = 9 . TìmGTNN , GTLN của P = a2 + b2 + c2
Giải
Vì, , nên a , b , c làcácsốdương . Theo co – si ta có:
, , . Do đó2P . Dấubằngxảyrakhi a = b = c =
Vậy GTNN của P = 9 khia = b = c = 0,25điểm
Vì, , nên
CMTT ta có ,
Do đó
Ta lạicóP = a2 + b2 + c2 = (a + b + c)2 – 2(ab + bc + ca) = (a + b + c)2 – 18
Do đó
Dấubằngxảyrakhi (a , b , c) là (1 ; 1 ; 4) vàcáchoánvịcủachúng
Vậy GTLN của P = 18 khi(a , b , c) là (1 ; 1 ; 4) vàcáchoánvịcủachúng0,25 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.