Câu 5 chuyên Toán HV Phú Thọ 2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Câu 5 chuyên Toán HV Phú Thọ 2017, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 5 (1,0 điểm). Cho các số không âm thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức .
Đáp án chấm
1,0

0,25

Xét hàm số với . Ta có:

Vậy .
0,25

Không mất tính tổng quát có thể giả sử .
Ta có .
Đặt . Coi là hàm số biến ; còn là tham số.
Với , dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .
Mặt khác do đó . Suy ra .
Với , suy ra .
Do đó Suy ra .
0,25

Ta có khi . Vậy .
Ta có khi hoặc hoặc . Vậy .
0,25

Cách khác
Tìm Min
Theo nguyên tắc Điriclê trong 3 số có ít nhất hai số cùng dấu giả sử nên
Nên

Tìm Max

Giả sử nên

Vậy và các hoán vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.