CASIO + VIOLYMPIC – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về CASIO + VIOLYMPIC, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Vòng 17
BÀI THI SỐ 1
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Nếu là nghiệm của đa thức thì .

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 2: Xét thứ tự trong bảng chữ cái Việt Nam, chữ cái in, viết hoa có tâm đối xứng đứng cuối cùng là chữ .
Câu 3: Với thì =

Câu 4: Nếu có hằng đẳng thức: thì =
Câu 5: Giá trị biểu thức A = là
Câu 6: Phân tích thành nhân tử của đa thức có kết quả là: . Như vậy =
Câu 7: Tập các nghiệm nguyên của phương trình là (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 8: Cho . Giá trị của biểu thức bằng .
Câu 9: Giả sử tồn tại số tự nhiên n để giá trị của biểu

thức là số nguyên tố p thì p = .

Câu 4: Cho ngũ giác lồi ABCDE, gọi D’, E’, B’, P, C’, M, N, theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, DE, CE, AE, B’D’, C’E’. So sánh độ dài của MN và CD ta có CD = MN. ( Nhập hệ số thích hợp vào ô trống).
BÀI THI SỐ 2
Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Nếu là nghiệm của đa thức thì .
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 2: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có chữ cái là Mọi hình có tâm đối xứng.
Câu 3: Giá trị biểu thức A = là
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 4: Cho . Giá trị của biểu thức bằng .
Câu 5: Giá trị của biểu thức tại bằng .
Câu 6: Số tự nhiên n nhỏ nhất có 3 chữ số để số 1000027nhận n là ước là n = .
Câu 7: Giá trị của biểu thức bằng với mọi giá trị của y.
Câu 8: Với , giá trị của biểu thức bằng .
Câu 9: Để giá trị của biểu thức là số nguyên tố thì n=.
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ … cho thích hợp nhé !
Câu 10: Qua trung điểm M của cạnh AB của tam giác ABC kẻ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt AC tại N. Khi đó, ta có AN CN.( Nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).

BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1: Xét thứ tự trong bảng chữ cái Việt Nam, chữ cái in, viết hoa có tâm đối xứng đứng cuối cùng là chữ .
Câu 2: Nếu có hằng đẳng thức: thì =
Hãy điền số thích hợp vào chỗ …. nhé !
Câu 3: Một hình lục giác đều có trục đối xứng .
Câu 4: Cho . Giá trị của biểu thức bằng .
Câu 5: Cho . Giá trị của biểu thức bằng .
Câu 6: Cho tam giác ABC có . Về phía ngoài tam giác ABC dựng các tam giác đều ABE và ACF rồi dựng hình bình hành AEDF. Số đo bằng .
Câu 7: Cho ngũ giác lồi ABCDE, gọi D’, E’, B’, P, C’, M, N, theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, DE, CE, AE, B’D’, C’E’. So sánh độ dài của MN và CD ta có CD = MN. ( Nhập hệ số thích hợp vào ô trống).
Câu 8: Giá trị của biểu thức với và là B= .
Câu 9: Với , giá trị của biểu thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.